HABER

Şûra'nın Sahne Sanatları Komisyonu Bildirgesi'nde neler söylendi?

07.03.2017


Paylaş:

3. Milli Kültür Şurası geçtiğimiz pazar günü yapılan kapanış oturumuyla sona erdi. Şurada tespit edilen 17 komisyonun 2 gün boyunca yaptığı toplantıların sonunda oluşturulan tavsiye kararları komisyon başkanları tarafından şuranın son günü sırayla okundu. Sahne Sanatları Komisyonu'nun sonuç bildirgesini okuyan isim, komisyona başkanlık eden yazar ve akademisyen Prof. Dr. İskender Pala'ydı. Andante dergisinden Onur Aydın'ın, Pala'nın sözlerini deşifre ederek metne döktüğü Sahne Sanatları Komisyonu'nun sonuç bildirgesini sanatseverlerin dikkatine sunuyoruz. 

Sayın Başkan,
 
Bu raporun oluşmasında emeği geçen çok değerli komisyon üyelerine, raportör arkadaşlarıma ve Sahne Sanatları Komisyonu’nda bulunup görüş bildiren herkese teşekkürle söze başlıyorum.
Sahne Sanatları Komisyonu başta tiyatro, opera ve bale olmak üzere, konunun uzman ve ilgililerince, özgür tartışma, müzakere ve görüşme ortamında çalışmalarını yürütmüş; ülkemizin sahne sanatları politikasına ait sorunlar ve çözüm önerileriyle, bu konuya katkı sağlayacak önerileri 15 madde halinde tespit etmiştir.
 
Buna göre;
 

 1. Ödenekli sanat kurumlarımızda sanatsal yeteneğin arttırılması ve mevzuatın güncellenmesi. Dünyadaki örneklerinde olduğu gibi, solist istihdamını sağlayacak bir sistem içerisinde, sanatsal ve idari yönetimin ayrıştırılması. Kurumların tazelenmesi için farklı anlayış, entelektüel birikim, sanatsal vizyon, mesleki bilgi, idareci ahlak ve vasıflarına sahip yöneticiler marifetiyle yönetilmesi. Opera, bale ve geleneksel sanat kurumlarında arşiv ve belgelik çalışmalarıyla kurum hafızasının zenginleştirilmesine hassasiyet gösterilmesi.
 
 1. Özel tiyatro ve kurumlarımızda yerli oyunlar ve amatör topluluklara verilen dernek desteğinin, ödenekli tiyatrolara yakın oranda artırılması; bunun için objektif kriterler getirilmesi ve şartların kolaylaştırılması. Ödenekli tiyatro imkanlarının özel tiyatro, seyirlik sanatlar, halk dansları grupları, sahne gösteri, şov ve müzikallerine teşmil olunması. (Bu ikinci madde çok önemli çünkü.) Ödenekli tiyatroların tıpkı özel tiyatrolar gibi daha özgür ve aktif olabilmesi için özerkleşmesi, bürokrasiden kurtulması, devletin amir konum yerine amil konumda var olması. Ödenekli tiyatrolarla özel tiyatrolar arasındaki haksız rekabetin giderilmesi adına şartların eşitlenmesi; bunun için ya özel tiyatroların ödenekli tiyatroların imkanlarıyla donatılması veya ödenekli tiyatroların beş yıllık süreç içerisinde her yıl yüzde 20 oranında ödenek kısıtlamasına gidilerek, buna mukabil devlet teşviki ve özel iyileştirmelerle sivilleştirilmesi.
 
 1. Yerli eser üretimi adına telif haklarında teşvik edici adil düzenlemeye gidilmesi, eser sahiplerinin desteklenmesi; eseri sahnelenmese bile repertuvara kabul edilen eserlere telif ödenmesi.
 
 1. Ödüllendirme sisteminin yerli tiyatro, opera ve bale eserlerinin üretimi için, metin, koreografi, dekor, kostüm, reji, libretto ve beste alanlarında prodüksiyonların da sisteme dahil edilmesi. Bir kısım özel ilişkilerle yürüyen ödüllendirme sisteminin ve ödül enflasyonunun gerçek başarıya endekslenmesi.
 
 1. Salon ihtiyacının giderilmesi için dünya standartlarında, ileriye dönük ve kentsel hafızayı içine alan sahneler inşa edilmesi, mevcut salonların da fiziki şartları, ses, ışık ve personel eksikliklerinin giderilmesi. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve muadillerinin bina ve yönetsel olarak ihyası; fiziksel anlamda atölyeleri ve sahne birlikteliğinin sağlanması ve geliştirilmesi. Devlete ait salonların özel kurum ve kuruluşlara yönergeler çerçevesinde tahsisi. Ayrıca özel tiyatro ve gösteriler için müteferriken sahneler oluşturulması hususunun dikkate alınması.
 
 1. Sahne arkası çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mesleki gelişimlerinin sağlanması.
 
 1. Sahne sanatlarımızın yurt dışında tanıtımı ve eserlerin sahnelenmesi maksadıyla yetkin mütercimler tarafından sahne sanatları eserlerimizin TEDA gibi antolojilerinin oluşturularak yayınlanması. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için sahne sanatları turneleri düzenlenmesi ve bunların Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla gerçekleştirilmesi. Özel ve devlete bağlı sanat kurumlarımızın yurt dışındaki topluluklarla ortak çalışmalar yapması ve prodüksiyonlar hazırlaması. Kültürel etkileşime katkı sağlanmasına yönelik olarak ülkemize değişim programlarıyla gelen yabancı öğrenciler için belki bir çalışma atölyesi düzenlenerek Türk kültürünü ve sanatlarını tanımalarının sağlanması. Yurt dışında gerçekleştirilecek sahne sanatları etkinliklerinin behemehal iyileştirilmesi adına sanatçıların yurt dışına çıkışlarında kolaylık sağlanması.
 
 1. Repertuvar ve metinlerin kendi estetik ve ulusal kültür birikimimizden yola çıkarak; insanımızın eğitim, gelişim ve sanat anlayışını artırıcı, çağdaş ve evrensel nitelikte eserler ortaya konulması. Sahne sanatları alanında repertuvarlarda yerli/yabancı eser dengesinin milli değerler gözetilerek düzenlenmesi ve sağlanması. Libretto ve koreografi teşvikinin sağlanması ve (tiyatro için veya kurumlar için) satın alınması.
 
 1. Geleneksel sahne sanatlarımızın eğitiminin, icrasının, mekan desteğinin ve arşivlenmesinin teşvik edilmesi, bu amaçla bir müze oluşturulmasına imkan tanınması.
 
 1. Sahne sanatlarına ilişkin milli bir sanat vakfı oluşturulması, bu vakfın konseyin seçimleriyle ve özel bütçeyle çalıştırılması.
 
 1. Sanat ve sanata ilişkin eğitim kurumları için vergi ve sponsorluğun sahne sanatlarını geliştirici ve kalkındırıcı şekilde düzenlenmesi.
 
 1. Seyirci sayısını ve kalitesini artırmak maksadıyla, sanat kurumlarıyla yerel yönetimler arasında iş birliğine gidilmesi; özellikle büyükşehir belediyelerince yapılan tiyatro temsillerinde sanatsal yetkinliğin göz önünde bulundurulması.
 
 1. Sahne sanatlarının eğitimi adına, sanatı, sanatçıyı, üretilen eserleri takip edilen yeni nesillerin yetiştirilmesinin hedeflenmesi. Bu amaçla müfredata sahne sanatlarının eklenmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK ile işbirliğine gidilmesi.
 
 1. Sahne sanatları alanının istihdam ve özlük hakları konusunda özendirici çalışmalar yapılması. Ücretlendirmede sanatsal verimliliğe dayalı değerlendirmenin behemehal işleme konulması. Sanatçıların televizyon ve dizi projelerinde yer almalarının belirli kıstaslarla sağlanması. Sanat kurumlarının iyileştirilmesi adına kadro istihdamının sağlanması, genç sanatçıların yetişmesi için emeklilik teşviki; özel ve ödenekli sanatçılarının erken yaş eğitimleri dolayısıyla (özellikle bale için söylüyoruz bunun) sanatsal verimliliklerinin kesintiye uğratılmaması, gençlere yer açmak üzere de erken emekliliklerinin teşvik edilmesi.
 
 1. (Hepsinden önemlisi) Sahne sanatları alanında tarafların, aktörlerin fikir ve görüş sahiplerinin birbirleriyle sık sık fikir alışverişinde bulunmaları.
 
Görüşülmüş, karara bağlanmış ve mutabakat sağlanmıştır. Hayırlı, uğurlu olsun efendim.

BENZER HABERLER

  YORUMLAR


  Akçaağaç Sok. Görhan Apt. No: 1/1 Acıbadem Üsküdar / İSTANBUL | T: 0216 325 27 13 | F: 0216 326 39 20
  istanbul escort sisli escort halkalı escort şişli escort bursa escort