Masthead

ANDANTE  

www.andante.com.tr  

Sahibi Bali Müşavirlik Mümessillik Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. adına Yasemin Çetin
Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali serhanbali@andante.com.tr
Genel Yayın Yön. Yrd. ve Yazı İşleri Müd. (Sorumlu) Melike Bali melike.bali@andante.com.tr
Genel Koordinatör Pınar Bali
İdari Direktör Ahu Ünalp ahu.unalp@andante.com.tr  

Yayın Kurulu Serhan Bali, Ahu Ünalp, Feyzi Erçin, Onur Aydın


Renk Ayrımı-Baskı-Cilt Şan Ofset

İdare Merkezi Akçaağaç Sokak No:1/1 34660 Acıbadem Üsküdar, İstanbul
Tel: (0216) 325 27 13 (0216) 545 03 86
Faks: (0216) 326 39 20
Ankara İrtibat Bürosu Tel-Faks: (0312) 435 02 60

Yayın Türü Aylık Yaygın Süreli Yayın


Akçaağaç Sok. Görhan Apt. No: 1/1 Acıbadem Üsküdar / İSTANBUL | T: 0216 325 27 13 | F: 0216 326 39 20