TR | EN

Masthead

 


ANDANTE  

www.andante.com.tr  

İmtiyaz Sahibi Ömer Serhan Bali ve Reşide Ahu Ünalp Adi Ortaklığı adına Reşide Ahu Ünalp


Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu) 
Serhan Bali serhanbali@andante.com.tr 

İdari Direktör 
Reşide Ahu Ünalp ahu.unalp@andante.com.tr  


Genel Yayın Müdürü
Onur Aydın onur.aydin@andante.com.tr 

Grafik ve tasarım: Melike Bali

Yayın Kurulu Serhan Bali, Reşide Ahu Ünalp, Melike Bali, Feyzi Erçin, Onur Aydın

Renk Ayrımı-Baskı-Cilt Şan Ofset

İdare Merkezi Akçaağaç Sokak No:1/1A 34660 Acıbadem Üsküdar, İstanbul

Mobil: 0532 343 9328
Faks: 0216 326 3920
Yayın Türü: Aylık Yaygın Süreli Yayın

Akçaağaç Sok. Görhan Apt. No: 1/1A Acıbadem Üsküdar / İSTANBUL | T: 0532 343 9328 | F: 0216 326 39 20