MAKALE

Müzik ve Sosyal Adalet

08.04.2023


Paylaş:

Tarih ve Toplum
Sosyal adalet kavramı, toplumu oluşturan her bireyin yaşam düzeyi yönünden eşit ve dengeli haklara sahip olması anlamına gelir. Bu kavram ve açıklama, toplumun her bir ferdinin birbirine bağlı olduğunu, kurulan her toplumsal oluşum ve paylaşımın bir diğeri için ne kadar önemli olduğunu da ortaya çıkarmaktadır. Tüm bu toplumsal kavramlar, siyasi, sosyolojik ve kişiler üzerinden psikolojik temellerle açıklanabilir. Ancak müzik gibi toplumu kısa sürede bir araya getirip ortak etkinliklerde ve hislerde buluşturabilen bir fenomen üzerinden; sosyal adalet, birliktelik ve çok seslilik gibi kavramları ele alabiliriz.  

Müzik, insanların duygu düşüncelerini erişilebilir ve güçlü bir şekilde ifade etmelerine olanak sağladığından tarih boyunca sosyal adaleti desteklemek için önemli bir araç olmuştur. Protesto şarkılarından yardım konserlerine, insan haklarından çevreciliğe kadar uzanan toplumsal konularda farkındalık yaratmak ve ilham vermek için kullanılmıştır. Aynı zamanda sosyal adaletsizliklere karşı mücadele edenlerin sesini yükseltmek ve haksızlıkları dile getirmek için de müziğin kullanıldığı, tarihte birçok örnekle desteklenmektedir. Günümüze kadar birçok sosyal hareketin önemli bir parçası olduğu gibi, müziğin olduğu tüm sosyolojik ortamlarda kişiler arasındaki hiyerarşik düzeni eşitlediği görülebilir. Bu, binlerce yıl önce ateşin başında halka şeklinde tören yapan kişiler için de, Venedik karnavalında maskeleriyle dans eden kişiler için de geçerlidir diyebiliriz.  

Müzik, dünya tarihinde tüm coğrafyalarda dayanışmayı, direnmeyi ve paylaşımları törensel bir coşkuyla en yüksek seviyelere kavuştururken istenilen veya dayatılan olguların gerçekleşme ihtimalini de peşinden sürüklemiştir. Örnek olarak, Bob Dylan ve Marvin Gaye gibi sanatçıların sivil haklar ve Vietnam savaşı gibi konuları ele almak için kendi müziklerini kullanmalarını ve bu konularda farkındalık yaratmaya çalışarak insanları harekete geçirmeye yardımcı olduklarını söyleyebiliriz. Dünyada pek çok müzisyen ve sanatçı, platformlarını sosyal adalet nedenlerini desteklemek; ırk eşitsizliği, cinsiyet ayrımcılığı ve çevresel adalet gibi önemli konular hakkında farkındalık yaratmak için kullandılar. Öne çıkan sanatçılar arasında Bob Marley, Nina Simone, John Lennon ve Joan Baez gibi isimleri örnek verebiliriz.  

Şu an dünyada her ne kadar bazı alt türler amacından biraz sapmış olsa da, Afro Amerikan ve Latin gençlerin yapmış oldukları hip-hop, R&B, soul /reggae müzik türleri, ırksal ve sosyal eşitlik, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve diğer adalet konuları hakkında şarkılar üretiyorlar. Buna paralel olarak tarihe baktığımızda gospel, blues ve caz gibi müzik türleri, zorlu yaşam koşullarına bir tepki olarak doğmuş ve özgürlük mücadelesinin sembolü haline gelmişlerdir. Benzer şekilde, 1970'lerde Güney Afrika'da müzik, “Apartheid” siyasi rejimine karşı bir protesto aracı olarak kullanılmıştır. Bu dönemde, müzisyenler özgürlük ve adalet taleplerini dile getiren şarkılar söylemiş ve insanların birbirlerine dayanışma duygularını güçlendiren konserler düzenlemişlerdir. Yine Amerikan İnsan Hakları Hareketi sırasında, müzik, özgürlük mücadelesinin sembolü haline gelmiş; özgürlük marşları, protesto şarkıları ve halk şarkıları, aktivistlerin seslerini duyurmasına ve dikkat çekmesine yardımcı olmuştur. Tüm bu tarihsel süreçte müziğin yadsınamaz gücü sayesinde müzik endüstrisinde ve ötesinde daha fazla sosyal adalet elde etmek için çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik etmeye yönelik uyumlu bir çaba gösterilmesi gerektiği zaman içerisinde de anlaşılmıştır.  

Müziğin sosyal adalet hareketlerindeki rolü sadece ünlü sanatçılar tarafından değil, aynı zamanda yerel topluluklar ve sivil toplum kuruluşları tarafından da kullanılmaktadır. Yardım konserleri ve sokak performansları, bu konudaki müzikal aktivizmin farklı formlarıdır. Bu tür etkinlikler, sadece farkındalık yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda insanları bir araya getirerek dayanışma ve topluluk duygusu yaratmaktadır.  

Teknoloji
Müzik endüstrisi ve fırsat eşitliği demişken, değişen ve dönüşen dünyada artık çağımız teknolojiyle paralel hareket ediyor ve tüm bu teknolojik gelişmenin neticesinde müzik ve sosyal adalet başlığına direkt etkisinin olması kaçınılmaz oluyor. Müziğe ve sosyal adalete teknolojik anlamda bakıldığında birkaç temel konu ve potansiyel sonuçları ortaya çıkıyor:  

Erişim: Teknoloji, daha geniş bir insan yelpazesi için müziğe ve sosyal adalet girişimlerine erişimi artırma potansiyeline sahiptir. Örneğin, çevrimiçi platformlar, insanların farklı kültür ve topluluklara ait müzikleri keşfetmesini ve bunlara erişmesini, ayrıca dünyanın her yerinden sosyal adalet hareketlerine katılmasını kolaylaştırabilir.  

Amplifikasyon: Teknoloji, sosyal medya, akış platformları ve diğer dijital kanallar aracılığıyla sosyal adaletle ilgili sesleri ve mesajları da güçlendirebilir. Bu, sorunlarla ilgili farkındalığı artırmaya ve olası destek için harekete geçirmeye yardımcı olabilir.  

İş birliği: Teknoloji, sanatçıların, aktivistlerin ve toplulukların değerlerini yansıtan ve sosyal adaleti destekleyen müzikler yaratmaları ve paylaşmaları için iş birliğini kolaylaştırabilir. Dijital araçlar, dünyanın farklı yerlerinden insanları bir araya getirmek için özellikle önemli olabilecek uzaktan iş birliğini sağlayabilir.  

Para Kazancı: Öte yandan, müziğin ve sosyal adalet hareketlerinin teknoloji aracılığıyla ticarileşmesine ilişkin kaygılar da var. Bazı kaynaklar, kârlılık ve pazarlanabilirliğe odaklanmanın, bu girişimlerin özgünlüğünü ve etkisini azaltabileceğini de iddia ediyor.  

Genel olarak teknoloji, müzik ve sosyal adalet girişimlerini hem destekleyebilir hem de bunlara meydan okuyabilir. Erişimi artırabilir, sesleri yükseltebilir, iş birliğini kolaylaştırabilir ve gelir sağlayabilir. Teknolojiyi sosyal adaletin değer ve hedefleriyle uyumlu şekillerde kullanarak, dijital araçların müzik ve kültür üzerindeki etkisini eleştirel bir şekilde incelemek önemlidir.  

Eğitim
Müzik, sosyal adalet için bir araç olarak kullanıldığı gibi, aynı zamanda müzik eğitimi de sosyal adalet için önemli bir rol oynayabilir. Müzik eğitimi programları, dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilere eşit fırsatlar sağlayabilir. Bu programlar, öğrencilerin müzikle tanışmalarını ve müzik yoluyla özgüven, iş birliği, yaratıcılık ve diğer becerileri geliştirmelerini sağlayabilir.  

Müzik eğitimindeki uygulama ve yaklaşımların "eşitlik ve tarafsızlık" ilkeleriyle yürütülmesi, adalet duygusunu güçlendirecektir. Dezavantajlı öğrencilerin müzik eğitiminde daha çok yer bulması, eğitim hayatlarına ve toplumsal yaşama aktif katılımlarını sağlayabilir. Müzik, farklılıkları içine katarken toplumu güçlendirebilir. Bu nedenle, müzik eğitimi alanındaki uygulamaların çeşitlendirilmesi, olabildiğince geniş bir kültürel yelpaze kullanılması, toplumsal adaletin gözetilmesi adına önemli bir katkı sağlayabilir. Ayrıca toplumların bir araya gelmesine ve farklı kültürlerin kutlama, tören gibi etkinliklerine ortak olmasına yardımcı olabilir. Müzik konserleri ve festivalleri, insanları farklı kültürlerin müzikleriyle tanıştırabilirken aynı zamanda diğer kültürleri anlamalarına da yardımcı olabilir. Bu durum, insanların birbirlerini anlamalarını ve saygı duymalarını sağlayarak sosyal adaleti teşvik edebilir.  

Bu arada eğitimciler, müziği STEM konularını (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) öğretmek için bir araç olarak kullanmanın değerini giderek daha fazla fark ediyorlar. Eğitmenler, öğrencileri nitelikli müzik dinleme ve analiz etmeye dahil ederek, eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine ve bilimsel okuryazarlığın desteklenmesine yardımcı olmaya çalışıyorlar.  

Genel
Günümüzde müzik paylaşımı ortak bir kimlik ve kültür duygusu yaratmış olup, dil engellerini, kültürel farklılıkları ve coğrafi mesafeleri aşma gücüne ulaşmışken; farklı geçmişlere sahip insanların ortak müzikal deneyimler aracılığıyla bağlantı kurmasına ve iletişim kurmasına olanak tanımıştır.  

Adalet ve eşitliğin savunucuları, müziğin bu güçlü etkisinden hareketle; insanları bir araya getiren ve toplumsal değişimin önde gelen aracı olarak müziği ve tüm yan alanlarını kullanmaya devam ediyorlar. Örneğin toplumsal sorunları ele almak için müzisyenleri ve toplulukları bir araya getiren programlardan biri olan “Playing for Change" vakfı, dünya çapında yetersiz hizmet alan topluluklara müzik eğitimi sağlayarak olumlu sosyal değişimi teşvik etmeye çalışıyor. Benzer şekilde, Austin'deki Texas Üniversitesi'ndeki “Müzik ve Sosyal Adalet Girişimi”, müzik ve sosyal adalet arasındaki ilişkinin daha derin bir şekilde anlaşılmasını sağlamayı ve topluluklarda olumlu sosyal değişim yaratmak için müziğin nasıl kullanılabileceğini keşfetmeyi amaçlayan bir program uyguluyor.  

Genel olarak müzik; sosyal adalet ve pozitif bilimlerin de etkisiyle kültürel iletişimi, dayanışmayı, paylaşımı, birlik duygusunu, eşitliği, empatiyi ve yeniliği sağlayan zengin bir alandır. Müziğin olumlu sosyal sonuçları teşvik etme ve insanların psikososyal sağlığını iyileştirme gücü hakkında daha fazla şeyler öğrenmeye devam ettikçe, herkes için daha iyi bir dünya yaratmaya yardımcı olacak toplumsal paylaşım ve adaleti temellendirmeye yönelik yeni ve heyecan verici gelişmeleri dört gözle bekleyebiliriz.  

Özgür Atmaca

BENZER HABERLER

    YORUMLAR


    Akçaağaç Sok. Görhan Apt. No: 1/1A Acıbadem Üsküdar / İSTANBUL | T: 0532 343 9328 | F: 0216 326 39 20