HABER

Türk Müzikolojisinin Acı Kaybı... Eugenia Popescu Judetz (1925-2012)

12.01.2012


Paylaş:


Türk Makam müziği araştırmalarıyla tanıdığımız, Müzikoloji dünyasının önemli isimlerinden müzikolog ve sanat tarihçi Eugenia Popescu Judetz aramızdan ayrıldı. Dimitri Kantemir, Türk Musikisi Kültürünün Anlamları, 18. Yüzyıl Türk Müziği Kaynakları ve Kevseri Mecmuası kitapları ile Türk Makam Müziği teori ve tarihinde bilinmeyen pek çok konuyu aydınlatan Judetz, Romanya'da Tuna nehri kıyısında Giurgu'da doğdu. Piyano ve sanat tarihi eğitiminin ardından 1968 yılı itibarıyla Türk Makam Müziği araştırmalarına başladı ve aralıklı olarak Türkiye'de alan çalışmalarında bulundu.  ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh Duquesne Üniversitesi'nde 1970-1980 yılları arasında öğretim üyeliği ve üniversite müzesi sanat danışmanlığı yaptı. Doğu Avrupa ile Türkiye'nin halk kültürü,müziği ve seyirlik sanatları üzerine dersler verdi.  

Eşi George Judetz ile birlikte Romanya ve farklı kültürlerin halk müzikleri, dansları ve folklorü üzerine araştırmalar yaptı. Amerika'da dans atölyeleri düzenledi. Duquesne University Tamburitzans kütüphane ve arşivinin kurulmasında önemli rol oynadı.   

Bir çok defa seminerler verdiği İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü'nün 2010 Ekim ayında düzenlediği II. Uluslar arası Müzikte Temsil & Müziksel Temsil Sempozyumu'na davetli konuşmacı olarak katıldı.    Romen Halk Kültürü ve müziği ile birlikte, Türk Müziği ve kaynakları üzerine yazdığı kitapları ve makaleleri bulunan Judetz'in. Türkiye'de yayınlanan kitapları şöyledir;             

2010. Beyond the Glory of the Sultans of Cantemir's View of the Turks, Pan Yayıncılık, İstanbul. 
2010. Three Comparative Essays on Turkish Music, Pan Yayıncılık, İstanbul. 
2010. A Summary Catalogue of the Turkish Makams, Pan Yayıncılık, İstanbul. 
2007. Tuna Boyunca Anılarla Ezgiler , Pan Yayıncılık, İstanbul. 
2006. Adakale, Pan Yayıncılık, İstanbul. 
2002, Tanburi Küçük Artin A Musical Treatise Of The Eighteenth Century, Pan Yayıncılık, İstanbul. 
2000. Prens Dimitrie Cantemir Türk Musıkisi Bestekarı ve Nazariyatçısı, Pan Yayıncılık, İstanbul. 
2000. Sources Of 18th Century Music Panayiotes Chalathzoglou and Kyrillos Marmarinos' Conparative Treatises On Secular Music, Pan Yayıncılık, İstanbul. 
1999. Prince Dimitrie Cantemir Theorist and Composer of Turkish Music, Pan Yayıncılık, İstanbul. 
1998. 18. Yüzyıl Musiki Yazmalarından Kevseri Mecmuası Üstüne Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Meanings in Turkish Musical Culture, Pan Yayıncılık, İstanbul. 
1996. Meanings in Turkish Musical Culture, Meanings in Turkish Musical Culture, Pan Yayıncılık, İstanbul. 
1996. Türk Musikisi Kültürünün Anlamları, Meanings in Turkish Musical Culture, Pan Yayıncılık, İstanbul.   

20 Aralık 2011 gecesi Pittsburg'da geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden müzikolog, sanat tarihçi Judetz'e tüm Müzikoloji adına toprağı bol olsun diyoruz....

Prof. Şehvar Beşiroğlu 
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

YORUMLAR


Akçaağaç Sok. Görhan Apt. No: 1/1A Acıbadem Üsküdar / İSTANBUL | T: 0532 343 9328 | F: 0216 326 39 20