HABER

Müzik Yayıncılığı Günleri 24-27 Aralık 2012 İTÜ Maçka Kampüsü

24.12.2012


Paylaş:

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikler Düzenleme Kurulu [BİSED]; Türkiye'de zorluklarla yürütülen 'müzik yayıncılığı' ve 'müzik yazarlığı' olgusuna dikkat çekmek; bu alanda yaşanan sorunları gündeme taşımak ve müzik yayıncılığının yarınlarını masaya yatırmak amacıyla, "Müzik Yayıncılığı Günleri" gerçekleştiriyor.  


24-27 Aralık 2012 tarihleri arasında, İTÜ Maçka Kampüsü'nde gerçekleştirecek olan "Müzik Yayıncılığı Günleri"ne; matbu ve/veya elektronik müzik yayıncılığı alanının önde gelen yazarları, yayıncıları, editörleri ve eğitimcileri katılıyor.  

"Müzik Yayıncılığı Günleri" kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin en önemli ayağını da: 'Müziği Yazmak' üst başlıklı 6 panel oluşturuyor.  

25-26 Aralık günlerinde gerçekleştirilecek panellerde; 'Makam Müziği', 'Klasik Batı Müziği/Eğitim', 'Halk Müziği/Halk Oyunları', 'Süreli Yayıncılık' 'Popüler Kültür' konuları; ömrünü MÜZİK YAZMAYA adayan: Ahmet Say, Ayhan Erol, Bülent Aksoy, Cihangir Terzi, Erol Parlak, Ersu Pekin, Hakan Şensoy, Mehmet Ali Özdemir, Nail Yavuzoğlu, Nihal Ötken, Nilgün Doğrusöz, Nuri Özcan, Okan Murat Öztürk, Songül Karahasanoğlu, Süleyman Erguner, Süleyman Şenel, Şehvar Beşiroğlu ve Vural Yıldırım gibi alanının ciddi ve saygın yazar panelistleri tarafından ele alınacak ve irdelenecek.  

Katılımcılar; sıralı/süreli matbu ve elektronik yayıncılık alanının önde gelen yayıncılarından: 'Andante', 'Kalan Müzik', 'Musiki Dergisi', 'Orkestra', 'Pan Yayıncılık' ve 'TRT' adına da Ayhan Sarı, Deniz Çakmakoğlu, Ferruh Gencer, Hasan Saltık, Panayot Abacı ve Serhan Bali'yi bizzat dinleme imkânı bulacaklar.  

Ayrıca; ülkemizin en ciddi en zengin müzik kütüphanelerinden birisi olarak kısa sürede adından söz ettiren 'İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Kütüphanesi' bünyesinde; İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda görev yapan/yapmakta olan eğitimci yazarların yayınlarından oluşacak bir sergi açılacak ve eğitimci yazarlar, kitaplarını okuyucuları için imzalayacaklar.  

Müzik Yayıncılığı Günleri, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü, BİSED ve Müzikoloji Bölümü'nün katkıları ile gerçekleştiriliyor.

Müzik Yayıncılığı Günleri Panel Programı
                                                                                    
25 Aralık 2012  

Açılış 
Müziği Yazmak- Panel 1 Saat:10:30/12:00 
'MAKAM MÜZİĞİ' 

Nilgün DOĞRUSÖZ (Moderatör) 
Nuri ÖZCAN 
Süleyman ERGUNER 
Bülent AKSOY 
Ersu PEKİN  

Kütüphane Sergi Gezisi   

Müziği Yazmak -Panel 2  Saat:14:00/15:30 
'KLASİK BATI MÜZİĞİ/EĞİTİM' 

Hakan ŞENSOY (Moderatör) 
Nail YAVUZOĞLU 
Mehmet Ali ÖZDEMİR 
Ahmet SAY 

Ara 

Müziği Yazmak -Panel 3 Saat: 16:00/17:30 
'POPÜLER KÜLTÜR' 

Songül KARAHASANOĞLU (Moderatör) 
Ayhan EROL Vural YILDIRIM                                                        

26 Aralık 2012 

Müziği Yazmak- Panel 4 Saat:10:30/12:00 
'HALK MÜZİĞİ/HALK OYUNLARI' 

Süleyman ŞENEL (Moderatör) 
Cihangir TERZİ 
Okan Murat ÖZTÜRK 
Erol PARLAK 

Ara  

Müziği Yazmak -Panel 5  Saat:14:00/16:00 
'SÜRELİ YAYINCILIK' 

Ş. Şehvar BEŞİROĞLU ( Moderatör) 
Andante: Serhan BALİ 
Pan Yayıncılık: Ferruh GENCER 
Musiki Dergisi: Ayhan SARI 
Kalan: Hasan SALTIK 
Orkestra: Panayot ABACI 
TRT: Deniz ÇAKMAKOĞLU 

Ara  

Müziği Yazmak -Panel 6 Saat: 16:30/17:30 
'GENEL DEĞERLENDİRME' 

Süleyman ŞENEL(Moderatör) 
Nilgün DOĞRUSÖZ 
Hakan ŞENSOY 
Songül KARAHASANOĞLU 
Ş. Şehvar BEŞİROĞLU   


İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ   
TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI  
BİLİMSEL VE SANATSAL ETKİNLİKLERİ DÜZENLEME KURULU-BİSED       

'MÜZİK YAYINCILIĞI GÜNLERİ' 
Panel ve Kitap Sergisi 24-25-26-27 Aralık 2012     

Düzenleyen: Süleyman ŞENEL     
Yer: İTÜ Sosyal Tesisler -Maçka 
İTÜ TMDK Müdürlüğü ve Müzikoloji Bölümü Etkinliği  

YORUMLAR


Akçaağaç Sok. Görhan Apt. No: 1/1A Acıbadem Üsküdar / İSTANBUL | T: 0216 325 27 13 | F: 0216 326 39 20