HABER

Andante Dergisi 4. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri Adayları açıklandı

28.01.2013


Paylaş:


Andante klasik müzik dergisinin 2010 yılından bu yana her yıl düzenlediği Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nin bu yıl yapılacak olan dördüncüsü için aday gösterilen sanatçı ve topluluklar belli oldu.  

2013 Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nin aday seçici kurulu Andante dergisi yazarları Serhan Bali, Ahu Ünalp, Şefik Kahramankaptan, Ayşe Öktem ve Aydın Büke'den oluşuyor. Derginin bale-dans yazarları Selen Yılmaz ve Simge Burhanoğlu ise 2013 Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nin bale-dans kategorilerindeki adaylarının saptanması etabında seçici kurula katıldılar.   

Andante dergisinin dördüncüsünü düzenlediği Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde bu yıl seçici kurul tarafından 24 farklı kategori için tespit edilen adaylar oya sunulacak. Özellikle Yılın Bestecisi, Yılın Piyanisti, Yılın Yaylı Çalgılar Yorumcusu, Yılın Orkestrası, Yılın Orkestra Şefi, Yılın Genç Yorumcuları, Yılın Kadın-Erkek Opera Yorumcuları, Yılın Kadın-Erkek Dansçıları, Yılın Oda Müziği Topluluğu kategorilerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da kıyasıya bir rekabete sahne olması bekleniyor. Büyük bir ciddiyet ve titizlikle çalışan aday seçici kurulu üyeleri, ödül şartnamesi gereği bu yıl da, kategorilerin her biri için en fazla 3 aday tespit etti.   

Tespit edilen adayların, kariyerleri boyunca sergiledikleri performanslarıyla ulaşmış oldukları sanatsal yeterlik düzeyinin dikkate alındığı seçim sürecinde, Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nin şartnamesi gereğince asıl belirleyici olan etken ise, adayların bir önceki yıl boyunca alanlarında sergiledikleri yüksek performans oldu.  

Seçici kurul tarafından tespit edilen adaylar bu yılın Şubat ve Mart ayları boyunca, ülkemizin klasik müzik dünyasıyla ilişkili eğitim, organizasyon, enstrüman, kayıt, performans vb. alanlarında profesyonel olarak çalışan jüri üyelerinin oylarına sunulacak.  

Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da Yaşam Boyu Başarı Ödülü ve Müzik Eğitimciliği Onur Ödülü gibi özel ödüller, yorumcu ve eğitimci kimlikleriyle, kariyerleri süresince yapmış oldukları üstün çalışmalarla çoksesli müzik dünyamıza damgasını vurmayı başarmış sanatçı ve eğitimcilere takdim edilecek. Bu ödüllerin sahipleri Andante dergisi tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak.   

Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nin geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi gören halkoylaması uygulaması bu yıl da sürecek. Derginin İnternet sitesi üzerinden yapılacak halkoylamasında klasik müzik severler kullanacakları oylarla Yılın Klasik Müzik Sanatçısı ve Yılın Klasik Müzik Topluluğu'nu seçecekler.   

Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nin, son iki yıldır Beyoğlu Belediye Başkanlığı'nın evsahipliğinde, Kültür ve Sanat Varlıklarını Koruma ve Tanıtma Vakfı (KÜSAV)'nın desteğiyle organize edilmekte olan ödül töreni bu yıl yine aynı kurumların işbirliğiyle gerçekleştirilecek.   

Köklü bir değişikliğin ardından yepyeni ve çok daha görkemli bir yapıya kavuşturulan ödül töreninin içeriği ve tarihi hakkındaki tüm bilgiler pek yakında kamuoyuyla paylaşılacak.     

Andante Dergisi 4. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri Aday Listesi   

1. Yılın Bestecisi   

Onur Türkmen: Batı enstrümanı - Türk enstrümanı ayrımı gözetmeden, değişik yapıdaki oda müziği toplulukları için yazdığı müziklerin beğeni kazanması; ‘Hat' adını verdiği kendine özgü bir kompozisyon  yöntemi oluşturması; uluslararası çaptaki MusMa projesi için vurma çalgılara bestelediği parça ile ‘Dün Korkusu' başlıklı yaylı çalgılar dörtlüsünün başarılı olması; eserlerinin yurtdışında düzenli biçimde çalınıp itibar görmesi; Kapadokya Klasik Keyifler Festivali çerçevesinde ‘Besteciler Kazanı' projesinde genç besteci adaylarına önemli katkılarda bulunması nedeniyle.  

Kamran İnce: Modern müzikle bağını koparmadan egzotik kalabilmiş nadir besteciler arasında yer alması; nitelikli festivallerde adına konserler düzenlenmesi; uluslararası dolaşıma girmiş eserlerinin Türkiye'de de seslendirilebilmesi için farklı enstrüman gruplarına düzenleyerek Türk oda müziğine yeni eserler kazandırması; doğuyu ve batıyı müziğinde buluşturabilmesi; 2012 yılında ressam Burhan Doğançay'ın ‘Mavi Senfoni' isimli tablosundan ilham alarak bestelediği eseriyle iki sanat dalını tek bir platformda bir araya getirmesi nedeniyle.  

Mesruh Savaş: Beste yarışmalarında gösterdiği başarılarla gelişim çizgisini sürdürmesi; son dönemde yazdığı eserlerde ezgisellikle çağdaş müzik yazısını iyi kaynaştırması; değişik dallarda yapıt bestelemesi; keman ve flüt konçertolarının kazandığı başarılardan sonra Eczacıbaşı Beste Yarışması'nda ‘Zümrüd-ü Anka' bale müziğiyle finale kalıp ikinciliği elde etmesi nedeniyle.  

2. Yılın Piyanisti   

Özgür Aydın: Oda müziği alanında üstün başarı göstermesi; kemancı Midori ve viyolacı Naoko Shimizu ile oluşturdukları ikililerle Amerika, Avrupa ve Japonya'da verdikleri üst düzey konserler; konçerto ve solo piyano eserleri yorumlarının giderek incelik ve derinlik kazanması; önemli eleştirmenlerden aldığı olumlu kritikler ve kazandığı istikrar nedeniyle.  

Sabri Tuluğ Tırpan: Müzik eğitimi aldığı ve sanat kariyerine başladığı Viyana'nın ardından yerleştiği İstanbul'da, bu şehrin çok kültürlü-çok katmanlı kültür yapısından ve Türk kültüründen etkilenerek yazdığı eserlerinde ve piyanosu başında sergilediği icralarında özgün kimliğe sahip bir piyanist olarak meslektaşları arasında sivrilmesi; Cihat Aşkın ile 2012 yılı başında icra ettiği Beethoven'in tüm keman-piyano sonatlarında kaydettiği azim ve başarı; ünlü perküsyoncu Trilok Gurtu ile giriştiği ortak projelerin ses getirmesi nedeniyle.       

Emre Şen: 1980 kuşağı piyanistlerimiz arasındaki kendine özgü kimliğini koruyabilmiş olması; Romantik dönem bestecilerin eserlerine yönelik duyarlı yaklaşımı ve özellikle Chopin yorumculuğu alanındaki ustalığı; piyano icracılığına son dönemde eğitimini aldığı Gestalt terapisi esaslarıyla yaklaşmak gibi özgün bir anlayış geliştirmesi; sahip olduğu tüm bu nitelikleri Lila Müzik'ten yeni çıkardığı solo resital kaydında iyi biçimde gösterebilmesi nedeniyle.    

3. Yılın Yaylı Çalgılar Yorumcusu  

Esra Pehlivanlı: Viyolanın dar repertuvarını geliştirme yönündeki çabaları; genç Türk bestecilerin yapıtlarını Avrupa'da seslendirmesi ve kayıt altına alması; çeşitli dönem yapıtlarını oda müziği gruplarıyla seslendirmesi; viyola-piyano ikilisinin Uzakdoğu turnesinde büyük başarı kazanıp yeniden davet alması; viyola-akordeon ikilisinin ‘Tınıların Zenginliği' albümüyle çıkışını sürdürmesi ve Avrupa'da aranır hale gelmesi; geleneksel müzik ve enstrümanlarının viyola ile birlikte yer aldığı bir grubun oluşumuna katkıda bulunarak, barışcıl ve uzlaşmacı bir yaklaşımla müzik yapılıp başarı sağlanabileceğini göstermesi nedeniyle.  

Ozan Tunca: Klasik müziği kitlelere yaymak adına yazdığı kitaplar, verdiği konferanslar ve resitallerin yanısıra solist ve oda müziği yorumcusu olarak, sazına egemenliği, değişik dönem yapıtlarını başarıyla seslendirmesi nedeniyle.  

Dilbağ Tokay: Kariyer zincirindeki başarılı eğitimci ve orkestra müzisyenliği halkalarına son yıllarda aynı çizgiyi yakaladığı oda müziği icracılığı halkasını da eklemesi; sağlam bir tekniğe ve duyarlı bir yorum anlayışına sahip olması; piyanist Emine Serdaroğlu ile birlikte 2012 yılında sıklaştırdığı oda müziği konserlerinde Türk bestecilerin eserlerine özel bir önem vermesi ve bu alanda dünya prömiyerlerine imza atması nedeniyle.

4. Yılın Üflemeli Çalgılar Yorumcusu  

Nusret İspir: Klarnet sololarının yer aldığı tüm senfonik yapıtların seslendirilmesinde gösterdiği başarı; elde ettiği ses kalitesinin tüm yabancı ve yerli şefler tarafından takdir edilmesi; değişik oda müziği gruplarına yaptığı önemli katkılar nedeniyle.  

Selçuk Akyol: Obua sololarının yer aldığı tüm senfonik yapıtların seslendirilmesinde gösterdiği başarı; R. Strauss'un obua konçertosunu başarıyla icra etmesi; oda müziği gruplarına katkıları nedeniyle.  

Selim Aykal: Uzun yıllardır orkestrasında çalışmakta olduğu Almanya'nın önde gelen opera kurumlarından Deutsche Oper Berlin'de görevini başarıyla yerine getirmesi; Türk bestecilerin eserlerinin Almanya'da tanınması yolunda çaba göstermesi ve bu amaçla oda müziği grupları oluşturup klasiklerimizi yabancı dinleyicilere tanıtmak yolunda sergilediği gayret nedeniyle.  

5. Yılın Orkestrası  

Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası: Gençlik orkestraları alanında yaratılan yapay çatışmaların dışında kalarak, şef Orhun Orhon liderliğinde başlıca iki konservatuvarın öğrencilerinin dostluk havası içinde dayanışmasıyla çalışması; programlarında üst düzey ve güçlük derecesi yüksek eserlere de yer vererek başarıyla üstesinden gelmesi; kendi içlerinden genç solistleri çıkarma çabaları ve sahip oldukları görev anlayışı nedeniyle.  

Orchestra'Sion: Genç müzisyen Orçun Orçunsel'in liderliğinde İstanbul Notre Dame de Sion Lisesi'nin desteğiyle kurularak, bu kurumun konser salonunda 2012 yılında nitelikli ve ses getiren konserler vermesi; konserlerinde Andrei Gavrilov gibi günümüzün önemli bir yıldızına eşlik etmenin yanı sıra Stravinski'nin ‘Askerin Öyküsü' adlı yapıtını Ali Poyrazoğlu ile birlikte seslendirmek türünden yaratıcı programlar oluşturması nedeniyle.  

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası: Kuruluşunun onuncu yılında 60'a ulaşan kadrosuyla şef Ender Sakpınar yönetiminde klasik müziğin sevdirilmesine, çeşitlendirilmiş geniş bir repertuvarla önemli katkılarda bulunması; Türkiye ve kentini yurtdışında başarıyla temsil etmesi; yeni yapıtların ilk seslendirmelerine sıcak bakması; dinleyicisiyle sıcak bir iletişimi gerçekleştirmesi nedeniyle.  

6. Yılın Korosu   

İstanbul Avrupa Korosu: Profesyonel müzisyenlerin yanısıra farklı meslekleri olan çok sayıda amatör müzisyeni de içinde barındıran yapısıyla örneğine az rastlanan özgün bir oluşum olması; her yıl verdikleri konserlerde çoksesli koro müziğinin ülkemizde hemen hiç seslendirilmeyen önemli yapıtlarını dinleyicilere tanıtmaları ve Türk insanına koro müziğini sevdirmekteki işlevleri nedeniyle.    

CorISTanbul Oda Korosu: Kontrbas sanatçısı Arda Ardaşes Agosyan yönetiminde son iki yıl içinde yaptığı çalışmalar; Agosyan'ın imzasını taşıyan ‘koro eşlikli kontrbas konçertosu' gibi eşine ender rastlanabilecek bir eserde görev alması; 2012 yılı içinde Britten ve Hindemith'in ülkemizde daha önce hiç seslendirilmemiş koral eserlerinin ilk icralarını gerçekleştirmesi nedeniyle.    

Antakya Medeniyetler Korosu: Antakya'da yaşayan üç semavi dinin mensuplarından oluşan özgün yapısıyla Türkiye'nin çok kültürlü, çok kimlikli yüzünün somut örneklerinden birini teşkil etmesi; profesyonel mesleği müzik olmayan farklı meslek gruplarından insanları bir araya getirerek amatör müzik icrasını teşvik etmesi; özellikle yurtdışında verdiği konserlerle Türkiye'nin tanıtımına sağladıkları katkı  nedeniyle.  

7. Yılın Orkestra Şefi   

Burak Tüzün: Ulusal Piyano Yarışması finalinde, üst üste üç çetin piyano konçertosunu genç solistlere kolaylık sağlayacak biçimde eşlik etmek suretiyle başarıyla yönetmesi; orkestraların üzerine yüklediği tüm güç seslendirmelerin altından başarıyla kalkması; CSO'nun yıl içindeki tüm eğitim konserlerini üstlenerek çocukların sevgisini kazanması; Hacettepe Senfoni Orkestrası ve Mersin Akademik Oda Orkestrası ile ilk seslendirmeler de dahil olmak üzere yaptığı üst düzey çalışmalar nedeniyle.  

Alpaslan Ertüngealp: Macaristan'da başarıyla sürdürdüğü orkestra şefliği kariyerinde yeni bir sayfa açarak dünyaca ünlü şef Claudio Abbado'nun asistanlığı görevini kabul etmesiyle birlikte Abbado'nun Lucerne Festival Orkestrası başta olmak üzere yönetimindeki toplulukları düzenli olarak çalıştırması; Abbado'nun ve birlikte çalıştığı müzisyenlerin takdir ve övgüsünü kazanması; Türk orkestra şefliğini uluslararası planda iyi temsil etmesi nedeniyle.  

Hakan Şensoy: Keman sanatçılığıyla birlikte yürüttüğü orkestra şefliği kariyerinde son yıllarda büyük ilerleme kaydetmesi; birinci şefi olduğu Philharmonia İstanbul ve İstanbul Oda Orkestrası gibi topluluklarla birlikte yaratıcı programlara imza atması; Türk bestecilerin eserlerine öncelikli yer vermesi; uluslararası alanda da aktif olup 2012 yılı boyunca Meksika'dan Avustralya'ya kadar çok farklı coğrafyalarda bulunan orkestraların başında beğenilen yönetimler sergilemesi.     

8. Yılın Oda Müziği Topluluğu  

Ankara Üniversitesi Solistleri: Türk bestecilerin seslendirilmemiş oda müziği yapıtlarına yönelmeleri; viyola sanatçısı ve Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Çetin Aydar önderliğinde ABD'de başarılı bir konser turnesi gerçekleştirmeleri; Necil Kazım Akses'in yaylı çalgılar dörtlüsünü Amerika, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç kıtada tanıtmaları; piyanolu yapıtları İdil Biret, Özgür Aydın, Emre Elivar gibi seçkin piyanistlerle seslendirerek konser salonlarında farklı bir yer edinmeleri; konserlerinde üst düzeyde örnek icralar ortaya koymaları nedeniyle.  

Musica Sequenza: Kurucusu ve solisti olan genç kontrfagot sanatçısı Burak Özdemir'in yönetiminde Vivaldi'nin ‘Dört Mevsim' adlı yapıtı çerçevesinde ortaya koydukları yaratıcı konser programı; aynı temaya sahip Deutsche Harmonia Mundi etiketli CD kaydı ile uluslararası çapta ilgi ve takdir görmeleri nedeniyle.  

Pera Ensemble: Udi Mehmet Yeşilçay'ın liderliğinde kurulup Barok dönem müziklerinin yorumlanması alanında hem Avrupa ülkelerinde verdiği konserler hem de yaptığı uluslararası kayıtlar yoluyla iyi bir noktaya ulaşması, Türk ve Avrupalı dönem bestecilerinin eserlerini aynı konserde ve kayıtta tematik  anlayışla bir araya getirerek kültürler arasındaki kaynaşmaya hizmet etmesi; 2012 yılında çıkardığı Berlin Classics etiketli ‘Baroque Oriental' adlı albümüyle iyi eleştiriler alması nedeniyle.  

9. Yılın Opera Yapımı   

Rossini - Evlilik Senedi (Ankara DOB): Operet Sahnesi'nde Figen Ayhan Kocakaya tarafından sahnelenen Rossini'nin tek perdelik, tarzı itibariyle kolaylıkla sıkıcı olabilecek eserinde, gerek genç sanatçıların oyun ve ses bakımından ustalıkları sayesinde ve gerekse sahnelemede Rossini'nin komik opera ruhunu yakalamış olmasıyla sonuna kadar zevkle izlenen bir prodüksiyonun ortaya çıkartılmış olması  nedeniyle.   

Puccini: Turandot (İzmir DOB): Rejisör Aytaç Manizade'nin simgeci yaklaşımının izlerini güzel biçimde taşıması; operada önemli bir rolü bulunan koronun performansın çıtasını yükseltip eserin sahip  olduğu görkemi iyi biçimde yansıtması; orkestra ve solistlerin görevini layıkıyla yerine getirmesi nedeniyle.  

Händel: Agrippina, (İzmir DOB): Barok dönemde yazılmış sahne eserlerinin günümüzde ele alınış biçimlerine aykırı düşmeyen sahneleme anlayışı; barok müzik alanında uzmanlaşmış orkestra şefi ve müzisyenlerin, dönem çalgılarıyla birlikte, Almanya'dan bu yapım için İzmir'e gelmiş olmaları; dünyanın önde gelen opera sahnelerinde bile sıklıkla sahnelenmeyen bu barok dönem operasının Türkiye prömiyerinin Mehmet Ergüven yönetiminde İzmir DOB tarafından, ses sanatçılarının da katkılarıyla, başarıyla gerçekleştirilmiş  olması nedeniyle.    

10. Yılın Opera Rejisörü   

Recep Ayyılmaz: Son yıllarda sahnelediği eserlerde gösterdiği dramaturjik/metinsel özen ve titizlik; metin-müzik ilişkisi, oyunculuk ve sahneleme üçgeni arasındaki hassas, tüm ekibi motive eden, öğretici ve yaratıcı çalışması; oyuncu hareketi ve yerleştirme anlayışında operamıza yaptığı katkı ve modern göndermeleri kullanımda ölçü, dozaj ve yakıştırmayı her daim gözeten tedbirli girişimleri ve 2012'de bu özellikleri yansıttığı ‘La Traviata' rejisi nedeniyle.  

Figen Ayhan Kocakaya: Öğrenimi ve sekiz yıllık reji asistanlığı döneminden sonra, ilk profesyonel rejisi olan Rossini'nin ‘Evlilik Senedi'nde yapıtı kavrayışı; genç bir kadroyla sahneye aktarışta gösterdiği ustalık ve gelecek için büyük ümit vermesi nedeniyle.  

Yücel Erten: Tiyatro sahnesinde yıllardır sergilediği başarıyı son yıllarda rejisörlüğünü üstlendiği opera yapımlarında da göstermesi; buluşculuğu; sahne-izleyici ilişkisini sıcak biçimde kurabilmesi; 2012'de Ferit Tüzün'ün ‘Midas'ın Kulakları' adlı sahne eserini alışılmışın dışında bir yaklaşımla sahneye taşıyarak izleyicinin beğenisini kazanması nedeniyle.  

11. Yılın Opera Solisti (Kadın)  

Nurdan Küçükekmekçi Aydın (soprano): Değişik dillerde sunabildiği düzgün artikülasyon ve sahne egemenliğiyle dikkati çekmesi; ‘Rusalka' operasındaki başarısını, solist olarak görev yaptığı Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde, ardı ardına başrollerini söylediği ‘Lucia di Lammermoor', ‘Figaro'nun Düğünü' ve ‘La Traviata' operalarında da göstermiş olması nedeniyle.    

Birgül Su Ariç (soprano): Verdi operalarındaki başrollerde üstün performanslar sergilemesi; gelişkin tekniğini güzel ses rengiyle olumlu biçimde birleştirerek üst düzey bir çizgiyi sürdürmesi; hem İzmir'de, hem de Aspendos'ta sahnelenen ‘Turandot' operasındaki Liu karakterine getirdiği başarılı yorum nedeniyle.  

Pervin Çakar (soprano): Kariyerini İtalya merkezli olarak başarıyla sürdürmesi; bu ülkenin farklı opera kurumlarında sahnelenen opera yapımlarında rol alması ve yine pek çok konserde solist olarak sahneye çıkması; aldığı ödüllere 2012 yılında ‘Altın Orfeo Leyla Gencer Büyük Ödülü'nü de eklemiş olması nedeniyle.   

12. Yılın Opera Yorumcusu (Erkek)  

Arda Aktar (bariton): Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelenen ‘Tannhäuser' operasında üstlendiği Wolfram rolünde başarılı bir şancılık örneği göstermesi, opera dışında lied icracılığı alanında da Türkiye'deki opera şarkıcıları arasında ender rastlanan bir duyarlık sergilemesi, verdiği şan resitallerinde Mahler ve Schubert'in şarkılarını duyarlı biçimde icra etmesi ve özellikle 2012 yılında İzmir'de Schumann'ın ‘Dichterliebe' şarkı dizisini başarıyla icra etmiş olması nedeniyle.   

Güneş Gürle (bas-bariton): Son birkaç yıldır görev yaptığı Alman opera kurumu Deutsche Oper am Rhein'da istikrarlı bir kariyer inşa etmesi, kurumda sahnelenen pek çok eserde küçük-büyük demeden farklı karakter ve stildeki rollere aynı ciddiyetle yaklaşması, geçtiğimiz sezon sahnelenen Rameau'nun ‘Castor ve Pollux' operasındaki başarısıyla Alman opera eleştirmenlerinden övgü alması nedeniyle.   

Şenol Talınlı (tenor): Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli ülkelerde verdiği konserlerdeki başarılı performansı, son olarak da Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin yeni yapımı ‘Don Giovanni' operasındaki başarısı, sesine yansıyan disiplini, sanatına olan istikrarlı yaklaşımı nedeniyle.   

13. Yılın Kadın Dansçısı  

Sanem Ergüler: Önceki sezonlarda başlayıp, 2012 yılında tekrarlanan balelerde üstlendiği rollerin tümünde gösterdiği istikrarlı, başarılı performansların yanında ikili danslarda zarif yaratacılığı; ‘V. Murad', ‘Uyuyan Güzel' ve ‘Notre Dame'ın Kamburu' balelerinde özellikle ‘Esmeralda' rolünde sergilediği başarı; ‘V. Murad' balesinde canlandırdığı ‘Kadın Efendi' karakterinde ve son olarak ‘Amazonlar' balesindeki solo ve ikili danslarıyla çıtasını yükseltmesi nedeniyle.  

Ilgaz Erdağ: Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelenen ‘1001 Gece', ‘Don Kişot' ve ‘Amazonlar' adlı eserlerdeki solo ve ikili danslarda gösterdiği istikrarlı başarı nedeniyle.   

Melike Manav: Tekniğinin çok temiz olması ve özellikle ‘Hürrem Sultan' balesindeki performansı ile genç yaşına rağmen zor ve ağır bir rol olan ‘Hürrem'i başarılı bir şekilde canlandırması nedeniyle.  

14. Yılın Erkek Dansçısı  

Cankat Özer: Üstlendiği rollerin hemen tümünde gösterdiği başarı; ‘V. Murad' balesinde sadece dans açısından değil, dramatik olarak da sergilediği dikkat çeken performansı ve yeteneği nedeniyle.  

Burak Serkan Cebeci: Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye koyduğu ‘Zorba' balesinde üst- lendiği ‘John' rolünde sergilediği etkileyici dans ve ‘Korsan' balesinde üstlendiği ‘Ali' rolünde sergilediği üstün tekniği nedeniyle.  

Erhan Güzel: Artistiği ve başarılı tekniği ile her rolün üstesinden gelmesi ve son olarak ‘Afife' balesinde öne çıkan üstün performansı nedeniyle.  

15. Yılın Bale-Dans Yapımı   

V. Murad: Emre Aracı'nın librettosu ve derlediği materyal üzerine Bujor Hoinic'in etkileyici müziği, Savaş Camgöz'ün görkemli sahne tasarımıyla yakın tarihimize ışık tutmasının yanı sıra, müzikolojik anlamda da değer taşıması; dengeli bir koreografiyle sunularak değişik kesimlerden seyirciye hitap etmesi  nedeniyle.  

Afife: 14 yıl önce Turgay Erdener'in müziğiyle Ankara'da sahnelenmesinin ardından Türk bale repertuvarının önemli eserleri arasına giren ‘Afife' balesinin point üzerinde yeni bir yorum olarak ortaya konulması ve dans-drama tarzında düzenlenmesi nedeniyle.  

Hürrem Sultan: Türk tarihini ve tanıdığımız ritimleri sahneye taşımanın önemini göstermesi ve izleyiciyi yeniden koreograf Oytun Turfanda ve besteci Nevit Kodallı ile buluşturması nedeniyle.  

16. Yılın Bale-Dans Koreografı  

Beyhan Murphy: Ortaya çıkardığı çağdaş dans yapımlarını sahne prodüksiyonuna dönüştürmesi, ‘Seyahatname 2'de ve ‘Afife' balesinde kurgusal içerik ve görsellik bağlamındaki etkileyiciliği bir arada kullanabilmesi nedeniyle.  

Armağan Davran-Volkan Ersoy: Kariyerlerinde yer alan üç yapımda da klasik bale literatüründeki örnekleri başarıyla yeni konulara uyarlamaları; artistik ve teknik boyutların güçlü ve dengeli biçimde sunulması; sürükleyici ve akıcı tarzdaki koreografilerini son olarak ‘V. Murad' balesinde de sergilemiş olmaları nedeniyle.  

Cem Ertekin: Son olarak ortaya koyduğu ‘Romeo ve Juliet' balesinde koreografi ve kurgunun uyumunu zekice sergileyerek yarattığı sahnelerde, dansçılarının teknik ve artistik yetilerini dönemsel bir sunum ile birleştirebilmesi nedeniyle.  

17. Yılın Müzik Eğitim Kurumu   

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı: Hızlı bir gelişim süreci içine girerek, özellikle yaylı çalgılar ve şan alanlarında öğrencilerinin Türkiye'yi başarıyla temsil etmesi; ilköğretim ve lise düzeyindeki yaylı çalgılar öğrencilerinin sanal ve gerçek ortamlarda düzenlenen yarışmalarda sürekli derece alması; uluslararası yarışma ve festivallere davet edilmeleri nedeniyle.  

Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı: Anabilim dalı olanaklarıyla kısıtlanmasına rağmen  Türkiye'de müzik eğitimi alanına değerli öğretmenler, şan ve koro sanatçıları yetiştirmesi; sağladığı müzikal disiplin sayesinde nitelik yönünden diğer müzik eğitim kurumlarına örnek teşkil etmesi; meslek kuruluşları ile yaptığı işbirlikleri sayesinde müzik alanına hizmet etmesi ve pek çok üniversitenin öğretim üyesi ihtiyacını karşılama anlamında yıllardır üstlendiği büyük sorumluluk nedeniyle.  

İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM): Müzik kurumu işletmeciliği ve müzik teknolojisi alanlarında verdiği yüksek lisans ve doktora eğitimiyle Türkiye'de önemli bir boşluğu doldurması; kendisine ait stüdyoda bugüne kadar çok sayıda kaydın gerçekleştirilmesi ve son olarak ‘sonic arts' alanında da yüksek lisans ve doktora programını başlatmış olması nedeniyle.  

18. Yılın Müzik Eğitimcisi  

Dania Kaynova: Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda ortalamanın üzerinde çok sayıda başarılı keman öğrencisi yetiştirmesi; bunların bir bölümünün ulusal ve uluslararası yarışmalarda birincilik elde etmesi; öğrencilerinden Doğa Altınok'un bu başarılarıyla 2012 yılında Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde ‘Yılın Genç Müzisyeni' seçilmesi; ilköğretime konservatuvarda başlayacak öğrenciler için öncelikli olarak istenen hoca olması nedeniyle.  

Ece İdil: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bugüne kadar çok sayıda başarılı şan öğrencisi yetiştirmesi; bu öğrencilerin arasında özellikle Simge Büyükedes, Sirel Yakupoğlu, Berna Bilgin ve Fuat Kılıç Aslan'ın yurtiçi ve yurtdışında önemli başarılara imza atması nedeniyle.  

19. Yılın Genç Müzisyeni (30 Yaş Altı)   

Cem Babacan (Piyano, d.1988): Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan sonra gittiği Moskova Çaykovski Konservatuvarı'nda da başarılı olması; Mersin Üniversitesi'nin düzenlediği Kamuran Gündemir Piyano Yarışması'ndan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nın açtığı yarışmada da birinciliği elde etmesi nedeniyle.  

Kaan Civelek (Obua, d.1988): Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenciyken genç solist olarak adımını attığı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın giriş sınavını kazandıktan sonra sololarda elde ettiği dengeli, yumuşak tınıyla şeflerin de takdirini kazanması; orkestranın dış turnelerinde olumlu eleştiriler alması nedeniyle.  

Mehmet Erhan Tanman (Kompozisyon, d.1989): Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda kompozisyon eğitimi görmesinin ardından büyük orkestra için yazdığı yapıtlarla dikkati çekmesi; 2012 Eylül'ünde Deutsche Welle tarafından kendisine sipariş edilen ‘The Traffic' adlı eserinin bu yıl içinde Berlin, Brüksel ve Beethoven Festivali kapsamında Bonn'da Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Ulusal Gençlik Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirilmesi; ‘Okyanus Dalgaları' adlı önceki eserinin ise yine bu yıl içinde Orhan Şallıel yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilmesi nedeniyle.   

20. Yılın Genç Müzisyeni: (17 Yaş Altı)  

Can Çakmur (Piyano, 1997): Konservatuvar öğrencisi olmamasına, normal öğretimine klasik lisede devam etmesine karşın, tutkuyla bağlı olduğu piyanoda, çeşitli hocalarla yaptığı çalışmalarla büyük ilerleme kaydetmesi; 22'inci Roma Uluslararası Piyano Yarışması'nda, 1993 sonrası doğumlu toplam 29 piyanist arasında birinciliği, büyükler kategorisinde ise üçüncülüğü elde etmesi; 2012 yılındaki Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri'nde başarılı bir dinleti gerçekleştirmesi nedeniyle.  

Emre Erşahin (Kontrbas, 1995): Yüzde 85 burslu olarak kazandığı Londra Purcell Müzik Okulu'nda kontrbas grup şefliğine seçilmesi; BBC konserlerinde yer alması ve son olarak Kopenhag'da toplanan BASS2012 çerçevesinde düzenlenen uluslararası kontrbas yarışmasında gençler kategorisinde birinciliği kazanması nedeniyle.  

Veriko Tchumburidze (Keman, 1996): Sürekli olarak yaşının üzerinde gelişerek ulusal keman yarışmalarında başarılar elde etmesi; ulaştığı teknik düzey; verdiği resital ve orkestra eşlikli konçertolarda sergilediği müzikalite; son olarak, gençlerarası Çaykovski Yarışması'nda çeşitli ülkelerden çok sayıda kemancıyı geride bırakarak birinciliği elde etmesi nedeniyle.  

21. Yılın Klasik Müzik Etkinliği   

Antalya Uluslararası Piyano Festivali: Fazıl Say'ın sanat yönetmenliğinde ulusal çapta başlayıp kısa süre içinde uluslararası hale dönüşerek Akdeniz bölgesinin müzik yaşamına önemli katkı sağlaması; seçkin piyanistleri dinleyiciye sunması; her yıl genç yetenekler için özel konser düzenlemesi; 2012'de kentin değişik noktalarına duvar piyanoları yerleştirerek, dileyen meraklılara deneme olanağı sağlaması ve bu yolla şehir halkına müzik zevki aşılamaya gayret etmesi nedeniyle.  

Süreyya Operası Oda Müziği Dizisi: Ülkemizde bugüne kadar ihmal edilmiş olan oda müziği alanında klasik müzik dünyasının en deneyimli solist ve topluluklarıyla birlikte, gençlere ve yeni topluluklara da fırsat tanıyan dengeli bir izlence anlayışıyla hizmet vermesi; anma ve ilk seslendirme gibi duyarlılıkları yeterince göstermesi nedeniyle.   

İstanbul Resitalleri: Bu isim altında her ay istikrarlı biçimde düzenlenen solo piyano resitallerinde dünyaca ünlü piyanistleri İstanbullularla buluşturmak yolunda sergilenen gayret; duyurusundan konser ortamına kadar tüm etaplarda gözlemlenen profesyonellik anlayışı; İstanbul'da solo piyano resitali izleme kültürünün yerleşmesi yolunda önemli bir işlev yüklenmesi nedeniyle.  

22. Yılın Kitabı  

Anılardaki Adnan Saygun - Serhan Yedig (Pan): Türk Beşleri'nden besteci ve eğitimcimiz Adnan Saygun'u yakından tanıyan kişilerle görüşülüp yakın müzik tarihimize ışık tutacak nitelikteki anıların derlenmesi; bu anıların pek çok bilinmeyeni aydınlatması ve Saygun'un yaşamının daha iyi anlaşılmasını sağlaması nedeniyle.  

Romantizmin Işığı Clara - Aydın Büke (Can): 19'ncu yüzyılın önemli müzisyenlerinden, piyanist ve besteci Clara Schumann'ın hayatını, çok geniş bir perspektiften ele almak suretiyle, başta eşi Robert Schumann olmak üzere, dönemin müzik yaşamına damgasını vurmuş kişilerle olan ilişkilerini çok akıcı dille ve renkli biçimde anlatarak, zengin bir biyografi-romanı dilimize ve kütüphanelerimize kazandırmış olması nedeniyle.  

Müzikte Alımlama - Özkan Manav ve Mehmet Nemutlu (Pan): Sıradan dinleyiciyi bilinçli dinleyici haline dönüştürmeyi amaçlaması; alımlamayı sadece teorik olarak anlatarak çerçevelemekle yetinmeyip, ekli CD kaydıyla birlikte pratik yapma olanağı da tanıması; klasik müziksever dinleyici ve okuyucunun önünde yeni ufuklar açması nedeniyle.  

23. Yılın Klasik Müzik Albümü  

Benyamin Sönmez Anısına (ÇAĞSAV Müzik): 28 yaşında yitirdiğimiz, ‘Viyolonselin Dahi Çocuğu' olarak tanınan Benyamin Sönmez'in değişik yıllarda ve mekanlarda verdiği solo ve oda müziği konserleriyle orkestra eşlikli konserlerinden canlı kayıtların yedi ay gibi kısa bir sürede toparlanması; bunların dinlenebilir hale getirilmesi; Türkçe-İngilizce dillerinde hazırlanmış ayrıntılı bir kitapçıkla birlikte Benyamin Sönmez'in birinci ölüm yıldönümünden önce dinleyiciye 2 CD halinde sunulmuş olması nedeniyle.  

Cemal Reşit Rey'in Anısına (Lila Müzik): Türk Beşleri'nden Cemal Reşit Rey'in eserlerinin tarihi arşiv kayıtlarından derlenmesi; ilk kez seslendirilen bazı eserleri de içinde bulundurması; 2 CD'deki müziklerin yanı sıra, kapsamlı bir kitabı ve ‘75 Yaşında Orkestra Başında' başlıklı filmi de DVD olarak dinleyiciye sunması; yoğun emek sarf edilmiş bir çalışma olması nedeniyle.  

Emre Şen (Lila Müzik): 2012 yılının son çeyreğinde yayınlanan bu solo piyano kaydının sanatçının J.S.Bach'tan Mendelssohn'a, Brahms'tan Rahmaninov'a uzanan geniş repertuvarını iyi biçimde temsil etmesi; kayıttaki tüm bestecilerin stilistik özelliklerinin gözetilmiş olması; özellikle Chopin, Brahms ve Liszt'in eserlerinde üstün bir yorumculuk anlayışı sergilenmesi nedeniyle.   

24. Yılın Radyo-TV Programı  

Yorumlar ve Yorumcular - Ahmet Makal (TRT Radyo 3): Çok geniş özel kayıt  arşivinin değerlendirilerek, klasik müzik tarihinin önemli besteci, şef ve icracılarının kayıtlarını anlaşılır açıklamalarla dinleyiciye sunması; 18 yılda yayınlanmış program sayısının 800'e ulaşması nedeniyle.

Karma - Burç Balcı, Hande Taban (TRT Radyo 3): 103 program boyunca Ankara ve İzmir radyolarıyla Bursa'da bir yerel stüdyoyu kullanarak, aynı stüdyoda kaydedilmiş gibi programı büyük özveriyle hazırlayıp sunmaları; klasik müzik, new-age ve senfonik caz türlerini dengeli biçimde işleyerek, her hafta dinleyiciye keyifli bir saat yaşatmaları; ancak Ankara Radyosu'nun, tüm programların kendi stüdyolarında yapılması yönünde aldığı karar gereği, 2013'de bu güzel programı sürdüremeyecek olmaları nedeniyle.  

Notalarla Sohbet - Zerhan Gökpınar (Açık Radyo): Klasik müzik başyapıtlarını, formel anlatım kalıplarının dışına çıkarak, kendine özgü bir dil ve üslupla, samimi ve içten bir tarzda dinleyiciyle paylaşabilmesi nedeniyle.      

YORUMLAR


Akçaağaç Sok. Görhan Apt. No: 1/1A Acıbadem Üsküdar / İSTANBUL | T: 0532 343 9328 | F: 0216 326 39 20