HABER

Uluslararası Beste Yarışması Berlin Lietze Orkestrası ve psophos işbirliğiyle

18.06.2014


Paylaş:


Yarışma 

Uluslararası Beste Yarışması Kompolize, Psophos ve Berlin Lietze Orkestrası işbirliğiyle çağdaş bestecilere eserlerini geniş bir kitleye duyurabilme ve geniş bir senfoni orkestrası ile çalışma deneyimini edinme olanağı sunuyor. 

Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce başka yerde seslendirilmemiş olması ve aşağıdaki özellikleri yerine getirmesi bekleniyor. 

 Maksimum orkestrasyon: (3.3.3.3-43.3.1, timp, vurmalı, yaylı). Orkestra dışı çalgıların (solist, farklı nefesli çalgılar veya canlı-elektronik vs) katılımı da önceden bildirilmesi kaydıyla düzenlenebilir. 

 Partisyonlar A3 veya A4 formatında olmalıdır. Okunma zorluğu olan partisyonlar (mesela çok küçük basılmış olanlar) yarışma dışı tutulacaktırlar. 

 Eserin süresi en az 5 en fazla 15 dakika olmalıdır. 

 Eser yarışma öncesinde seslendirilmemiş, telif hakları satılmamış ve 3. kişilere devredilmemiş olmalıdır. 

 Bestecinin eserin müzikal ve teknik detaylarının iddialı bir amatör orkestra ile çalmaya uygun olmasına dikkat göstermesi önemlidir. Sadece orkestra tarafından çalınabilmesi mümkün eserler seçilecektir. 

 Orkestranın sanat direktörü ve müzisyenleriyle yarışmaya yönelik bağlantıya geçme teşebbüsü bestenin yarışma dışı bırakılmasına sebep olur. 

 Lietze Orkestrası müzisyenleri ve onların yakınları yarışmaya katılamazlar. 


Yarışmaya seçilen eserler okunabilir ve çalınabilir halde, bilgisayar çıktısı olarak Kasım 2014'e kadar gönderilmelidir. Partiler numaralandırılmış ölçü ve müzikal işaretlerin yanısıra nüans ve cümle kurumu için de gerekli tüm işaretleri içermelidir. 2/2 


Eserin gönderilmesiyle besteci aşağıdaki şartları kabul ettiğini taahhüt etmiş olacaktır. 

 Gönderilen eserin Berlin Lietze Orkestrası tarafından çalınması ve kaydedilmesi, 

 Eserin, destek vermesi durumunda BDLO (Alman Amatör Orkestralar Birliği)'nun merkez kütüphanesine verilmesi için onayı, 

 Bestecinin orekstra ile bir prova ve bir konsere katılması(seyahat ve konaklama masrafları karşılanmamaktadır), 

 Bestecinin eser ile ilgili gerek sahnede sunulmak gerekse broşürlerde yer almak üzere bir tanıtım yazısı hazırlaması, 

 Eserin dijital olarak müzisyenlere gönderilmesi, 

 İletişim dilinin Almanca veya İgilizce olması. 


Yaşayan tüm besteciler yarışmaya katılabilirler. Gönderilen tüm eserler toplandıktan sonra Psophos tarafından kimliksizleştirilerek jüriye sunulacaktır. Jüri Berlin Lietze Orkestrasının aktiv üyelerinden oluşmaktadır. Eserler katılımcılara geri gönderilmeyecektir. 

Katılım için son başvuru tarihi 16 Eylül 2014'dür. Yarışmanın sonucu Kasım 2014 tarihinde duyurulacaktır. Jürinin kararı nihaidir ve karşı çıkılamaz. Kazanan bestenin prömiyeri Şubat 2015'te Berlin'de yapılacaktır. 

Katılmak için 

 Partisyonun bilgisayardan alınmış kağıt çıktısını veya dijital kopyasını (PDF formunda) 

 Mümkünse bilgisayar ortamında hazırlanmış kaydını 


aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz; 

Posta ile : psophos, Postfach 12 06 52, 10596 Berlin Almanya 

Elektronik Posta ile : info@psophos.de (Göndereceğiniz ekli dosya 10MB'dan büyük olmamalıdır) 

Lietzeorchester Berlin (e.V.) 

1991 yılında Hanno Bachus tarafından Prof. Peter Schwarz'ın desteğiyle kurulmuştur. 20 yıldan beri 'Lietze'de müzik öğrencileri ve iddialı amatörler beraber müzik yapmaktalar. Yıllar içinde 80 müzisyene ulaşan orkestra her yıl sömester sonlarında Berlin'de konserler vermektedir. Klasikten moderne uzanan ve özellikle 20.yy eserlerinin ağırlıklı olduğu bir repertuvara sahiptir. Orkestra kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. YORUMLAR


Akçaağaç Sok. Görhan Apt. No: 1/1A Acıbadem Üsküdar / İSTANBUL | T: 0532 343 9328 | F: 0216 326 39 20