HABER

90. Yıl Müzik Kongresi

20.08.2014


Paylaş:

Bilindiği gibi 2014; Musiki Muallim Mektebi'nin kuruluşunun 90. yıldönümüdür.  Ülke müzik kültürüne yön veren ve bugün hemen her mesleki müzik eğitimi veren kurumla organik bir bağı olan bu okulun 90. Yaşının nitelikli bir şekilde kutlanması en büyük temennimizdir. Bu amaçla Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi işbirli-ğinde ve paydaş kurumlar desteğiyle bir kongre düzenlenecektir. Kuruluşunun 90. Yılında Musiki Muallim Mektebi: Cumhuriyetin Müzik Serüveni”başlığıyla planladığımız kongre, 5-8 Kasım 2014 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Bildiri başvurularının 7 Eylül 2014'te sona ereceği kongreyle ilgili tüm bilgiler web sitesinde duyurulmuştur. Kongrenin; ülkemiz mesleki müzik eğitimine katkıda bulunacağına canı gönülden inanıyoruz.  


Kongre kapsamında; Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mezunlar Derneği tarafından Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencilerinin ulusal ve ulus-lararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan makalelerine ve son bir yıl içerisinde katıl-dıkları sempozyum ve kongrelerdeki bildirilerine ödül verilecektir. Lisansüstü eğitimlerini son bir yıl içerisinde tamamlayan adaylar her iki dala da başvurabilirler.  
Çalışmalarınızda kolaylıklar ve esenlikler dileriz.  

Yürütme Kurulu Adına
Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN  

Kongre Web Adresi

YORUMLAR


Akçaağaç Sok. Görhan Apt. No: 1/1A Acıbadem Üsküdar / İSTANBUL | T: 0216 325 27 13 | F: 0216 326 39 20