CD-DVD

Mahler Senfoni No. 6

14.11.2011


Paylaş:


MAHLER
Senfoni No.6 
Güneybatı Alman Radyo Senfoni Orkestrası, Baden Baden (SWR) 
Şef: Kiril Kondraşin 
Hänssler HAEN94217 (CD, 2011)

Kiril Kondraşin (1914-1981), 1930'lu yıllarda Şostakoviç ve yakın dostu İvan Sollertinski'nin açtığı yolda, özellikle 1960'lı yıllardan sonra Rusya'da yerleşecek 'Mahler Geleneği'nin en önde gelen temsilcisi sayıldı ve Melodiya firmasıyla Mahler senfonilerini (2, 8 ve 10 dışında) kaydetti. 1978 yılında Batıya sığınmasını izleyen en verimli döneminde, aramızdan ayrıldığı yıl olan 1981 yılında gerçekleştirdiği, SWR arşivlerinden çıkan bu önemli konser kaydında, günümüzde de süregiden iki ayrı bakış açısından Karajan'ın rafine ses dokularından ya da Bernstein'in "geniş yürekli"liğinden izler aramak gereksiz, çünkü Kondraşin bizlere tamamen farklı dilden bir Mahler okuması sunuyor: Bunu teknik yönlerden orkestral disiplin, çalgı grupları arasında ustaca kurulmuş dengeler, çarpıcı nüanslar ve partisyon üzerinde kusursuz bir dinamik kontrol biçiminde ifade edilebilecek Kondraşin'in kendi şeflik anlayışı ve Mahler'in kendi dünyasıyla, kendi evreniyle belki de en fazla ilişkilendirdiği yapıtlarından biri olan 6'ıncı Senfoni'yi tutkuyla değerlendiren yorum gücüyle ifade edebiliriz.    

Genel olarak, 1978 Melodiya stüdyo kaydının tempolarına yakın duran performans, daha esnek dinamikler sergiliyor: Mahler'in belki de form yönünden 'klasik' biçeme en yakın senfonisinde özellikle tematik yapının arasına serpiştirilmiş geçişlerde Kondraşin'in sergilediği duyarlılığı hissediyoruz. Birinci bölümde senfoninin 'motto' sunu (01'50') izleyen nefesli/pizzicato geçişteki ince nüanslar, Mahler uzmanlarınca Alma'nın müzikal portresi olarak kabul edilen ikinci temanın geniş soluklu cümle kuruluşu (02'25'), buna karşılık developmanda grotesk bir görünümde yeniden karşımıza çıkan 'motto'nun yarattığı ustaca kurulmuş karşıtlık ve en önemlisi, bir dağın zirvesini betimleyen uzun, düşsel geçişte ve bölüm sonuna doğru 12'00' daki izdüşümünde Kondraşin'in özenle, duyarlılıkla kurduğu 'empresyonist' tınılar ve 'Alma' temasının uzun coda boyunca artan bir gerilimle, tutkuyla örülüşü, yorumun özgünlüğünü fazlasıyla ortaya koyuyor.    

Mahler'in imgeleminden çıkan en ayrıksı senfonik yazılardan biri olan ikinci bölümde ise Kondraşin'in özellikle senfoninin diğer kayıtlarında az rastlanan, nefesli çalgılarla kurduğu çarpıcı dengelere tanık oluyoruz. Özellikle Alma Mahler'in 'iki küçük çocuğun oyunu' olarak betimlediği 'trio'da ise (01'55') değişken tempoların her detayı duyarak, ustalıkla çözümlenişi, performansın en pozitif yanlarından biri. Üçüncü bölümde pastoral tınılarla başlayan, ağaç nefesli motifleriyle desteklenen ana temanın 04'30'daki karşı temayla trajik, gerilim dolu bir dönemece varması ve aynı temanın 09'59'da yeniden karşımıza çıktığında Kondraşin'in coda'ya kadar tempoyu ve gerilimi koruyarak Mahler'in bu görkemli, derin çığlığının altını çizmesiyle, dördüncü bölümdeki karanlık savaştan önceki soylu duruşu sergiliyor.    

Eserin, çoğu Mahler uzmanının başlıbaşına bir senfonik şiir, hatta senfoni olarak değerlendirdiği son bölümüyse, yorumun genel kavrayışın bütünlüğe ulaşan zirvesi: Girişte iç içe girmiş hayaletsi motiflerin seriminden sonra, bu çarpıklığın ve bastırılmışlığın içinden çıkan soylu 'koral' motif (02'10') bu güçlü meydan okumayı sergiliyor. Şeytansı ana temanın karşısına Kondraşin'in tüm polifonik çatısını bilinçle vurgulayarak çıkardığı 2. temanın (9'29') belirginliğinden öte, bölüme damgasını vuran 'üç darbe', hatları bilinçle çizilen bir müzikal grafiği sergiliyor: ilki bir zafer duygusu (10'50'), ikincisi acı dolu bir çığlık (14'32'), sonuncusu da Alma'nın sözleriyle 'köklerinden sarsılıp yıkılan bir ağaç' görünümündeki (21'40) bu üç darbeyi Kondraşin, eşine az rastlanır bir duyarlılıkla işliyor.    

Son zamanlarda yayımlanan en değerli Mahler performanslarından biri olarak gördüğüm bu kayıt, aynı zamanda erken sayılabilecek bir yaşta aramızdan ayrılan şef Kiril Kondraşin'e Hänssler firmasının sunduğu anlamlı bir saygı. 

Murat Özkoyuncu

YORUMLAR


Akçaağaç Sok. Görhan Apt. No: 1/1A Acıbadem Üsküdar / İSTANBUL | T: 0532 343 9328 | F: 0216 326 39 20