CD-DVD

Emre Şen

26.01.2013


Paylaş:

Piyanist Emre Şen yurtiçi ve dışında başarılarla sürdürdüğü piyano eğitiminin ve kazandığı çok sayıda yarışmanın ardından geçtiğimiz günlerde ilk CD kaydını gerçekleştirdi. Lila Müzik etiketiyle yayımlanan CD'de Bach, Mendelssohn, Chopin, Rahmaninov, Liszt ve Brahms'ın yapıtlarından örnekler yer alıyor. Sanatçı, müzik tarihinin oldukça geniş bir sürecine yayılan yapıtların her birinde dönemsel stillerin özelliklerini titizlikle gözetmiş ve ortaya çok başarılı bir çalışma çıkmış.


Bir müzisyen için işe Bach'la başlamak büyük bir destek kaynağıdır. Başta Chopin ve Schumann olmak üzere, müzik tarihinin pek çok büyük bestecisi Bach'ın müziğine ayrı bir hayranlık ve bağlılık duymuştur. Chopin'in sahne korkusunu yenmek için konserlerinden önce günlerce Bach'ın yapıtlarını çalarak bir anlamda müzikal bir meditasyon yaptığını biliyoruz. Emre Şen de ilk CD'sine Bach'ın ender seslendirilen Mi minör Toccata'sı (BWV 914) ile başlamış. Orijinali klavsen için olan bu yapıtı günümüzde modern piyanonun teknik olanaklarının yardımıyla çok farklı şekillerde yorumlamak mümkün. Emre Şen Bach'ın müziğindeki polifonik yapının inceliklerini ve temaların ustaca işlenişini duyuran bir yorumlama gerçekleştirmiş.  

CD'nin ikinci parçası Mendelssohn'un Op. 14, Rondo Capriccioso başlıklı yapıtı. Mozart gibi müzik kariyerine harika çocuk olarak başlayan Mendelssohn, ilk yapıtları arasında sayılabilecek Rondo Capriccioso'da, aynı dönemde bestelenen Bir Yaz Gecesi Rüyası Uvertürü'nü çağrıştıran bir dil kullanmış. Emre Şen bu dilin gerektirdiği hafif ve uçarı havayı ustalıkla duyurmuş; ancak yapıtın finalindeki güçlü forte pasajlar sanki biraz Liszt'in yazısını anımsatır gibi yorumlanmış. Tüm kayıt boyunca Emre Şen'le farklı düşündüğümüz tek yer bu eserin finali.

CD'nin ağırlık noktasını bir anlamda Chopin oluşturuyor. Emre Şen bugüne dek basında çıkan söyleşilerinde, Chopin ile nasıl duygusal bir bağ içinde olduğunu defalarca vurgulamıştı. Zaten bir piyanistin, yaşamını yalnızca tuşlara adayan bir sanatçının, Chopin'den etkilenmesi ve onu ayrı bir özenle yorumlaması son derece doğal. Kayıtta Chopin'in üç yapıtı yer alıyor: Gençlik günlerinde bestelenip, ölümünden sonra yayımlanan Op. 51, Do diyez minör Noktürn; Op. 31 Impromptu ve, 2 numaralı Scherzo. Her üç parçanın yorumu da kusursuz denecek düzeyde.  

Emre Şen'in CD kaydında, piyano tekniğini derinden etkileyen iki önemli bestecinin, Franz Liszt ve Sergey Rahmaninov'un da birer yapıtı yer alıyor. Liszt gerek orkestradan, gerekse piyanodan o çağa dek duyulmamış tınılar elde etmenin peşindeydi. Aynı zamanda müziğine çıkış noktası olarak, edebi yapıtları ya da tarihi olayları seçmekten hoşlanıyordu. Dante'nin İlâhi Komedya'sından yola çıkarak bestelediği yapıtına, Après un lecture du Dante ('Dante'yi okuduktan sonra') başlığını vermişti. Emre Şen bu yapıtta da Liszt'in büyük karşıtlıklar barındıran anlatım dilini ustaca aktarmayı başarmış.  

CD, Johannes Brahms'ın Op. 117/2, Intermezzo'suyla noktalanıyor. Bestecinin yaşamının son yıllarında yazdığı ve yakın dostlarına, 'Acılarım için bestelediğim ninniler' diye tanımladığı bu kısa ama duygu yönünden büyük yoğunluk barındıran parçalar içerisinde yer alan, Op. 117 Intermezzo'larından ikincisi, tüm kayıt boyunca yaşadığımız heyecan dalgalanmalarının huzurlu bir sona ulaşmasına yardım ediyor. Müzikal düşünce yönünden taban tabana zıt iki besteciyi, Liszt ve Brahms'ı birbiri ardına ve tam olmaları gerektiği gibi icra etmesi, Emre Şen'in ne denli usta bir yorumcu olduğunun en iyi kanıtı sayılmalı.

Sanatçı CD kitapçığında, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı 'Müzikte Geştalt Yaklaşımı' ile ilgili açıklayıcı bilgiler de vermiş. Emre Şen'e göre, 'Geşalt yaklaşımıyla yaşamak, ‘ben böyleyim', ‘bu eser böyledir' gibi cümleler yerine, ‘bu ana kendimi bırakıyorum, açığım, hayatın içimden geçmesine izin veriyorum' veya ‘bu eserle şu anda var oluyorum, devam ediyorum' gibi yeni olana daha açık, maceraperest, aynı zamanda da bilgi, fikir ve düşünceyi dışlamadan, bir araç olarak görüp kullanan bir varoluş biçimidir.' Sanatçı, kayıt sırasında ve tüm müzik yaşamında bu yaklaşımın kendisine çok yardım ettiği düşüncesinde. 

Aydın Büke 

Emre Şen ***** 
J. S. Bach: Toccata, Mi minör,  BWV 914 
Mendelssohn: Rondo Capriccioso, Op. 14 
Chopin: Noktürn, Do diyez minör, Op. 51 (B. 49); Impromptu, Op. 31; Scherzo No. 2 
Rahmaninov: Elegie, Op. 3/1; Moment Musical Op. 16/4  
Liszt: Après une Lecture de Dante 
Brahms: Intermezzo Op. 117/ 2  
Lila Müzik 
8697427993057 

Satın almak için tıklayınız

YORUMLAR


Akçaağaç Sok. Görhan Apt. No: 1/1A Acıbadem Üsküdar / İSTANBUL | T: 0216 325 27 13 | F: 0216 326 39 20