MAKALE

Müziği en doğru şekilde duyabilmek (VII. bölüm)

27.05.2016


Paylaş:

Büyük amplifikatörlerin avantajları  

Bir hoparlörün “güç kapasitesinden” daha yüksek güce sahip bir amplifikatör bazen iyi sonuçlar verecek şekilde kullanılsa da, büyük amplifikatörlerin hoparlörleri daha “hızlı” yakacağını düşünmek her zaman doğru olmayabilir. Bazı durumlarda ise, daha büyük amplifikatör gerçekte hoparlörler için çok daha güvenli olabilir. Küçük bir amplifikatörden yüksek dinleme düzeyleri elde etmeye çalışırken, amplifikatör güç limitlerine ulaşabilir ve “kırpmaya” başlayabilir. Bu durum meydana geldiğinde amplifikatörün elektrik dalga formlarının (güç çıkışının) ya üstleri kırpılır ya da köşeli hale gelerek ciddi bozulmalar meydana gelir.  

Yeterli elektrik çekişi olamayan bir hoparlör, işletim sırasında daha az gücü akustik güce çevirir. Ses kabinine beslenen gücün mutlaka bir yere ulaşması gerekir ve ısıya dönüşen bu enerji hoparlörü yanmasına neden olabilir. Daha büyük bir amplifikatör ise kırpmaya başlamadan önce daha yüksek dinleme düzeyleri sağlayabilir. Ses kabinine daha fazla güç beslenecek olsa da enerji ısı yerine hava hareketiyle dağıtılır. Ayrıca, maksimum düzeyde çalınmadığı sürece hoparlörlerin bu yüksek gücün bir fraksiyonunu görmesi de olası değildir. Hoparlörlerden düzgün bir düzey etmek için sadece birkaç watt gerekli olup geri kalan ise müzik dinamiklerinin işlenmesi içindir.  

Verimlilik  

Bir hoparlörün verimliliği hoparlörün elektrik enerjisini sese (akustik enerjiye) dönüştürebileceğinin ölçümüdür. Hoparlör verimliliği büyük ölçüde değişkenlik gösterir, tipik tüketici hoparlörlerinde %1 ila %3 oranında bir verimlilik olur. En yüksek verimlilikteki tüketici hoparlörleri yaklaşık %20 verimlidir. Verimlilik ile ses üretimi kalitesinin doğrudan bir ilişkisi yoktur. Düşük verimliliğe sahip hoparlörlerin pek çoğunda mükemmel frekans tepkisi ve düşük distorsiyon vardır. Bazı yüksek verimlilikli hoparlörler, düşük verimlilikli hoparlörlerden daha yüksek sesli olabilseler de (aynı güç verildiğinde) aynı güzellikte ses vermeyebilirler. Verimliliğin ölçülmesi ve değerlendirilmesi zordur, nadiren ise sayısal değerle belirtilir.  

Dispersiyon ve polar tepki  

Polar diyagramı 360 derece dairesel kılavuz üzerine çizilmiş bir ses eğrisidir. Dairenin merkezine olan mesafe ise göreceli düzeyi gösterir. Hoparlör dönerken temsili frekanslar ölçülür, hoparlör döndürülürken şeması çıkarılarak çeşitli açısal konumlarda göreceli frekans tepkisini temsil eden “eğriler” meydana getirir. Basit olarak ifade etmek gerekirse, polar diyagramlar bir hoparlörün görünümleri gibidir, farklı frekansların iki dikey düzlemde nasıl “yansıtıldığını” gösteren hayali hatlar bulunur. Dispersiyon ve polar tepki birbiri ile çok yakın ilişkili olduklarından, bazen birbirleri arasında değiştirerek kullanılabilirler. Dispersiyon ve polar tepkinin bir diğer adı “eksen dışı tepkidir”. Bir hoparlör spesifikasyonu “dispersiyon 120-derece” olarak belirtilebilir; buna göre hoparlörün merkez aksinin herhangi bir tarafında 60 derece içinde bir kemer boyunca hareket ederseniz, frekans içeriği merkez aksi üzerinde olduğu ile temelde aynı kalacaktır. Daha iyi bir spesifikasyonda tepkinin değişkenlik gösterdiği maksimum dB sayısı verilebilir (ses düzeyinde değil frekans tepkisinde değişiklik). Örneğin, bir hoparlörün spesifikasyonu “120-derece dispersiyon, 40Hz ve 16kHz arasında +-6dB” olarak belirtilebilir. Dispersiyonu belirtmek için daha iyi bir yöntem “polar tepki” diyagramları iledir.  

Polar diyagramlar dinleyicinin hoparlörün etrafında hareket ederken ne duyduğunu ortaya koyar. Polar diyagramlarda kolayca görülen problemler: Beaming (yüksek frekanslarda dispersiyon daralması) ve lobing (dinleyici hoparlörün önündeki bir kemerden geçerken düzeyde görülen bir dizi ciddi dalgalanma). Yatay dispersiyon belki de dikey dispersiyondan daha önemlidir ancak ikisinin de geniş olması gerekir. Yan tarafındaki bir kitaplık hoparlörü gibi hoparlörün yatay çalıştırılması durumunda dikey dispersiyon yatay dispersiyon haline gelir.  

Yanlarda çoğu hoparlör genel düzeyde bir miktar “düşme” olacaktır, özellikle daha yüksek frekanslarda... Ayrıca geniş dispersiyon otururken veya ayakta dururken sesin daha “düz” tutulmasına yardımcı olur. Yapı ve fizik özellikleri nedeniyle, yatay dispersiyon ve dikey dispersiyon nadiren eşleşir fakat bu hoparlörün performansında çok az farka neden olur. Küçük hoparlör sistemlerinin çoğunda düşük frekanslarda geniş dispersiyon, fakat yüksek frekanslarda dar beaming dispersiyonu vardır. İdeal bir hoparlör sisteminde ise tüm frekanslarda düz bir dispersiyon olacaktır.

BENZER HABERLER

    YORUMLAR


    Akçaağaç Sok. Görhan Apt. No: 1/1A Acıbadem Üsküdar / İSTANBUL | T: 0532 343 9328 | F: 0216 326 39 20