MAKALE

Müzikal riskleri yönetmek

03.11.2016


Paylaş:

Müzisyenler yakından bilir. Bir performans sonrası, çevrelerinde toplanan insanların büyük bölümünün ağzından şu cümle dökülür. "Ben de çocukken bir enstrüman çalmayı çok istedim, ancak imkânım yoktu, ailem istemedi, fiziksel özelliklerim uygun değildi, beceremediğimi gördüm ve bıraktım.” 

 
Tebrikleri mutlulukla kabul etmekte olan müzisyenlerin etrafında toplanmış imrenerek, gıpta ile bakan bizler, içtenlikle yaşadığımız ve sıkıntısını hissettiğimiz bu duyguyu çocuklarımızın da yaşamaması için genellikle onları küçük yaşta bir enstrüman çalmaya yönlendirmeye çalışırız. Bu amaçla gerekli tüm kaynağı da, hatta belki büyük fedakârlıklarla, sağlamak için çırpınır dururuz. 
 
Ancak, bazen bir bakarız ki, verdiğimiz emek ve sarf ettiğimiz kaynak hedefe ulaşmaya yetmemiş ve çocuğumuz da müzisyenin çevresini saran, imrenerek ve hayıflanarak izleyen kitlenin bir üyesi olmuş. 
 
Şüphesiz, bir enstrüman çalabilmek için büyük bir efor sarf etmek gerekiyor. (Zamanımızın gelişmiş teknolojisi, burada bazı kolaylıklar sağlamıyor ve istisnai durumlar yaratmıyor değil. Ancak, bu başka bir yazının konusu). Fakat, hazırlık aşamasında emek verilse, maddi-manevi kaynak ayrılsa da sonuç alamamış olmak sadece öğrenmek için gereken bireysel eforu sarf etmekten kaçınmaktan (ya da daha açık söyleyecek olursak tembellik etmekten) değil, süreçteki riskleri etkin yönetememiş olmaktan da kaynaklanıyor olabilir.  
 
Ne riski? Müzikle ilgili bir konuyu tartışırken riskten bahsedebilir miyiz?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Kötü haber, evet, bu konuda yüzleşmemiz gereken riskler var. İyi haber, bu risklerin üstesinden gelmek, bunları alt etmek mümkün. 
 
Bu yazıyı, şu satırlara kadar takip ettiyseniz, lütfen içinizde büyümekte olan sıkıntıyı bastırın ve okumaya devam edin. Bir risk yöneticisinin, irdelemekte olduğu konuya, risk yönetimi prensipleri çerçevesinde bakmasını normal karşılamak lazım. Ancak, yazı, hayattan kopuk, teorik temeller üzerinde sürüp gitmeyecek. Birlikte, “çocuklarımızı müzikle dolu bir hayatın içerisine nasıl yönlendirebiliriz, onları hayatları boyunca sadakatle takip edecek, hiçbir kapris yapmayacak, tüm dertlerinin sırdaşı olup bunlardan kurtulmalarına destek olacak bir arkadaşa nasıl kavuşturabiliriz?” sorusunun yanıtını bulmaya, bu yolda karşımıza çıkacak riskleri ortadan kaldırmaya çalışacağız. 
 
Her ne kadar teoriye çok girmeyeceğimi söylesem de, bu noktada bir miktar bahsedip, sonra süratle pratik hayata geri dönmek kaçınılmaz gibi gözüküyor. 
 
Risk yönetimi disiplininde; 
- Riskler belirlenir, 
- Ölçülür, 
- En önemlileri saptanır, 
- Bunlar için eylem planları geliştirilir, 
- Uygulamaya alınan eylem planlarıyla risklerin dereceleri düşürülür.  
 
Bu beş adımlı sürecin amacı, risklerin hayatımızı, ya da örneğimize uygun konuşacak olursak “çocuklarımızın müziğe olan sevgisini ve ilgisini” olumsuz etkilemesinin önüne geçmektir. 
 
Şimdi dönüp, tüm bu prensipleri, kendi sürecimize uygulayalım.  
 
Çocuğumuzun müzikle ilgilenmesini çok arzuluyoruz. Aynı zamanda, ileri bir yaşa geldiğinde, bir müzisyenin yanına giderek bizim sıraladığımız gerekçeleri, pişmanlık dolu ifadeler ile sarf etmesini istemiyoruz. Dolayısıyla bu aşamada, onu bir enstrüman çalabilecek hale getirme hedefini koyuyoruz. İşe hemen, bu hedefe ilişkin olarak bizi bekleyen risklerin neler olduğunu belirleyerek başlamamız gerekiyor.  
 
Riskler neler olabilir? Aklıma gelenler şunlar. Sizin aklınıza gelen başka hususlar var ise lütfen bana mesaj atın. 
 
- Çocuğumuz müzik ile ilgilenmek istemeyebilir. Futbol veya resim ya da sanatın herhangi bir başka dalı ilgisini daha çok çekiyor olabilir. Durum buysa işimiz biraz zor. Çünkü bence, bu durumda ön yargılarımızı kırıp, kendi isteklerimizi ikinci plana atıp çocuğumuzu kendi ilgi alanında desteklemeye çalışmak yapacağımız en doğru şey olur.  
 
Ancak, çocuğumuz müziğe ilgi gösteriyor ise karşımıza başka riskler çıkıyor.  
 
- Çocuğumuzun eğitim için gerekli sabrı olmayabilir. 
- Seçilen enstrüman (ki maalesef genellikle ebeveynler, enstrüman seçimini kendi tercihleri  doğrultusunda yapıyorlar) çocuğumuzun ilgi göstermediği bir enstrüman olabilir. 
- Enstrüman, çocuğumuzun fiziki yapısına uyumsuz olabilir. 
- Eğitmen/müzik okulu seçimi uygun olmayabilir.  
- Yapılan yanlış tercihlere karşın bu yanlışlarda ısrarcı olunabilir ve çocuğumuzun müzikten soğumasına ve enstrümanını bir daha hiç eline almamasına sebep olabiliriz. 
 
Evet, risklerimizi belirledik. Bu aşamada tekrar etmekte fayda var. Bu risklerin tümünün, yukarıda andığımız beş adımlı süreç çerçevesinde yönetilmesi mümkün. 
 
Sırada risklerin ölçülmesi ve önem derecesinin belirlenmesi var. Risklerin, çocuğumuzun algısı doğrultusunda büyüklüklerini anlamak ve böylelikle en önemlilerini belirleyebilmek için mutlaka işin kalbinde yer alan kişiyle, yani enstrümanı çalacak olan çocuğumuz ile bir görüşme yapmamız gerekiyor (gerekiyorsa, enstrümanın çocuğumuzun fiziki özelliklerine uygun olup olmadığı gibi hususları açıklığa kavuşturabilmek için, bu konuda deneyimli kişilerin görüşlerine de başvurabiliriz). Öyle, çok resmî, detaylı bir görüşme olmasına da gerek yok. Çocukların başka gündemleri olmadığı için, akıllarındakini direkt olarak bizlere söylerler. Çapraz sorular sorarak, çocuğu bunaltmadan niyetini tam olarak anlayarak bu süreci layığı ile tamamlamamız mümkün.  
 
Bu işlemi tamamladığımızı ve karşımızdaki en önemli riskin “Eğitmen/müzik okulu seçiminin uygunluğu” olduğunu anlamış olalım. Çocuğumuz bu konuda çok endişeli. Tanımamasına rağmen eğitmenin kendisine sert yaklaşacağını, yanlış yaparsa alay edeceğini düşünüyor ya da kaydolacağı yeni okulda eğitmen ya da arkadaşları tarafından kabul görmeyeceğine dair korkular taşıyor.  
 
Evet, en önemli riski belirledik. O halde, bu riski azaltmak için bir eylem planı geliştirmemiz gerekli. Bu aşamadan itibaren okul ya da eğitmen ile görüşmeler başlatarak, çocuk ile karşılaşmaları öncesinde onları bilgilendirerek ve çocuğun endişelerinin giderilmesi için gerekli davranışların çerçevesini belirleyerek riskin büyük ölçüde azaltılmasına yardımcı olabiliriz. Bu süreci, diğer önemli risklerin tümü için tekrar etmek mümkün. 
 
Şunu unutmamamız lazım. Risklerin yönetilmesi, risklerin ortadan kaldırıldığı ve mutlak surette olumlu sonuç alınacağı anlamına gelmez. Bu işte de bir yanılma payı mutlaka var. Bu nedenle, sürecin devamını çok iyi gözlemlememiz gerekiyor. Gözlemlemelerimiz de objektif olmalı ve gecikmeden, doğru kararlar alabilme cesaretini de kendimizde bulmalıyız. Bir sürecin doğru olarak işlemediğine kanaat getiriyorsak, örneğin çocuğumuzun eğitmen ile ilgili tereddütlerinin doğru olduğuna, gerçekleştiğine hemfikir olmuşsak ya da üzerinde karar kılınan enstrümanı çalmaktan zevk almadığı sonucuna ulaşıyorsak, değişiklik yapmak için hiçbir zaman çok geç değil. Eğitmeni değiştirebilir ya da sorun onda değilse eğitmenin de tavsiyelerini alarak başka bir enstrüman deneyebiliriz. 
 
Aslında, zaten bilinç seviyesinde olmasa da yapageldiğimiz işler, değil mi? Evet risk yönetimi hayatımızın her evresinde var. Sadece sistematik olarak yapmıyoruz. Çocuğumuzu müziğe yönlendirmek ve onu ruhunun derinliğini artıracak, hayatta başarılı kılacak ve iletişim yeteneklerini önemli ölçüde geliştirebilecek sihirli bir dünyanın içerisine sokmak için verilecek karar son derece önemli. Bu nedenle, bu karardan başlayarak anlattığımız süreci sistematik olarak uygulayalım. Riskleri yazalım, ölçelim, sıralayalım, yönetmek için gerekli eylemleri belirleyelim ve uygulayalım. Hem kendi hayatımızı kolaylaştıralım, çocuğumuzu hayal kırıklığından koruyalım hem de onu bir müzisyenin etrafında pişmanlıkla biriken ve imrenen gözlerle izleyen kalabalığın bir üyesi değil, bizatihi müzisyenin kendisi yapalım.  
 
Müzikle iç içe, mutlu büyüyen çocuklar yetiştirebilmek dileğiyle.  
 
Özgün Çınar

BENZER HABERLER

    YORUMLAR


    Akçaağaç Sok. Görhan Apt. No: 1/1A Acıbadem Üsküdar / İSTANBUL | T: 0216 325 27 13 | F: 0216 326 39 20