HABER

İstanbul Lisztomanias Festivali başlıyor!

13.02.2019


Paylaş:

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, ileri görüşlü sanatçı ve romantik müziğin fenomeni Franz Liszt’i anmak için 13 Mart -10 Mayıs 2019 tarihleri arasında beş konser, bir ustalık sınıfı, bir sergi ve disiplinlerarası bir kolokyum sunuyor...

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi'nin Châteauroux (Fransa) Lisztomanias Festivali ile iş birliğinden doğan bu önemli girişim, Ekim 2018’de 17.'si düzenlenen Festival'in ana temasını oluşturuyordu.  

14 Mart saat 20:30'da piyanist Bruno Rigutto, 28 Mart saat 19:30'da piyanist Metin Ülkü (F. Liszt: 12 Transandantal Etüt), 11 Nisan saat 19:30’da piyanist ve orkestra şefi Vahan Mardirossian, 25 Nisan saat 19:30'da piyanist Olivier Moulin bir konser verecek. 2 Mayıs saat 19:30'da ise OrientaLiszt'den Liszt'in Doğusuna Bir Seyahat adlı konser seyirciyle buluşacak.  

13 Mart günü ise Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’nden Prof. Metin Ülkü’nün sınıfındaki öğrencilerle birlikte, piyanist Bruno Rigutto bir ustalık dersi verecek. Halka açık olan ustalık sınıfı, Gösteri Salonu’nda saat 15:00’ten itibaren İngilizce ve Fransızca olarak düzenlenecek.  "Liszt, Doğu’dan İzdüşümler" sergisi  

Liszt'in 1847'de İstanbul’da geçirdiği beş haftaya odaklanan ve bu anlamdaki ilk sergi olan Liszt, Doğu'dan İzdüşümler'de 19. yüzyıl Oryantalizminin genel bağlamında Liszt’in bir araya geldiği tanınmış/tanınmamış sanatçı ve yazarların örnekleri yer alıyor.  

1850’li yıllarda İstanbul, saraylar ve şehirde hüküm süren müzik yaşamını Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılaşması çerçevesinde gözler önüne seren sergide: Donizetti Paşa, İtalyan operasının gelişimi, Osmanlı sultan ve ailelerinin müzik pratikleri gündeme geliyor. Liszt’in oryantalist kütüphanesine, bestecinin bugüne dek bilinmeyen el yazısı bir partisyonunun dahi bulunduğu Sultanların Batıcı kütüphanesi karşılık veriyor.  

Sergide; Türk (Topkapı Sarayı, Osmanlı Arşivi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Atatürk Kitaplığı, Salt Araştırma, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü), Macar (Budapeşte Liszt Müzik Akademisi Anıt Müzesi ve Araştırma Merkezi), Alman (Klassik Stiftung Weimar: Goethe- und Schiller-Archiv, Anna Amalia Müze ve Kütüphanesi), İngiliz, Fransız ve özel pek çok kurum koleksiyonundaki belge ve objelere yer veriliyor.

Sergi komiserleri Nicolas Dufetel ve Aylin Koçunyan.

15 Mart-10 Mayıs 2019 (11:00 - 18:00 saatleri arasında, pazar günleri hariç, gösteri ve konser akşamları 19:30’a kadar ziyarete açık.)  Uluslararası ve Disiplinlerarası Kolokyum
Tanzimat Karşısında Yazarlar, Müzisyenler ve Sanatçılar: Estetik ve İdeolojik Tartışmalar  


Sarga Moussa (CNRS, UMR THALIM, Paris) ve Nicolas Dufetel’in (CNRS, UMR IReMus, Paris) Bilimsel Danışmanlığında Uluslararası ve Disiplinlerarası Kolokyum, IFEA iş birliği ile Liszt’in bütün Avrupa’da çaldığı ve Doğu’ya seyahat ettiği biliniyor.

Liszt, solist kariyerini 1847 yılında İstanbul’da Sultan Abdülmecit’in huzurunda çaldıktan sonra sonlandırıyor. Bu tarih, Sultan II. Mahmut’un hükümranlığı ile başlayan Avrupai reformların sonraki padişahların imparatorluklarını modernleştirme arzusu ile tüm 19. yüzyıl boyunca devam ettiği Tanzimat Dönemi ile örtüşüyor. Bu kademeli Avrupalılaşma, ordu, merkezi idare, basın ve aynı zamanda kelimenin geniş anlamıyla kültür gibi toplumsal yaşamın tüm alanlarını kapsıyordu. Bu bağlamda, Liszt, Doğu’dan İzdüşümler sergisi vesilesiyle düzenlenen bu kolokyum çerçevesinde, 1830’lu yıllardan Birinci Dünya Savaşı’na dek Osmanlı İmparatorluğu’na seyahat etmiş yazar ve sanatçıların (özellikle de ressam ve müzisyenlerin) bu değişim içindeki dünyaya nasıl tepki verdikleri sorusunu gündeme getirmek yerinde olur.

Doğuluğu'nun bir kısmını kaybeden İstanbul’un eleştirisinden Osmanlı toplumunun reformcu yetkinliğinin övgüsüne varıncaya dek, varsayılan "Doğu despotizmi" veya seyyahların kültürel melezlik olgusu hakkında genelde ironik düşünceleri de dikkate alınarak, geniş bir estetik ve ideolojik duruşlar yelpazesinin incelenmesi ve bunun hem Osmanlı Doğusu’nun Avrupa üzerindeki çekim gücü hem de bu aynı Doğu’nun Avrupalılaşma bağlamı ile ilişkilendirilmesi söz konusu olacak. Bir başka deyişle, kimliklerin değişken olduğu ve birbirleriyle kurdukları temasla dönüşüme uğradıkları bir karşılaşma dönemi mercek altına alınacak.

Sarga Moussa ve Nicolas Dufétel, kolokyumun moderatörlüğünü üstlenecekler...

Program

15 MART 2019 CUMA, 10:00  
Yann de Lansalut (Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi Müdürü) : Açılış Konuşması  
Nicolas Dufetel ve Sarga Moussa : Tanzimat karşısında Yazarlar, Müzisyenler ve Sanatçılar: Araştırmaya dair Bakış Açıları

I. OTURUM: TANZİMAT’IN SİYASİ VE TOPLUMSAL BAĞLAMI
 

10:15: Edhem Eldem (Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul/Collège de France): Giriş
10:45: Nurmelek Demir (Ankara Üniversitesi): Türk Modernleşmesinin Bir Manifestosu: Mustafa Fazıl’ın Sultan Abdülaziz’e Mektubu (1866)
ARA
11:45: Aylin Koçunyan (Notre-Dame de Sion/CETOBAC) : Tanzimat, Sanat ve Mevzuat: Birkaç Durum Değerlendirmesi  
12:30: Christophe Corbier (CNRS-IReMus) : Helenizm ve Tanzimat. Fustel de Coulanges’dan Hubert Pernot’ya Sakız Adası’ndaki Fransız Gezginler

II. OTURUM: EDEBİYAT

14:30: Daniel Lançon (Grenoble Alpes Üniversitesi): Romantik Dönem Sonunda Türkiye’ye Sığınmış Bir Prenses: Osmanlı İmparatorluğu’nun İlk Yeniden Düzenlenme Süreci Bağlamında Cristina di Belgiojoso
15:15: Sarga Moussa (CNRS-THALIM) : Flaubert İstanbul’da veya Eleştirel Bir Oryantalizmin İnşası
16:00: Timur Muhidine (INALCO) : İlginç Müzikseverler: Müzik Karşısında 19. Yüzyıl Türk Yazarları

16 MART 2019 CUMARTESİ
III. OTURUM : SANAT VE MİMARİ TARİHİ

10:00: Christine Peltre (Strasbourg Üniversitesi): Osmanlı İmparatorluğu ve 19. Yüzyıl Fransız Sanat Çevresi veya Bir İmajın Devamlılığı
10:45: Zeynep İnankur (Mimar Sinan Üniversitesi): Tanzimat’tan Sanayi-i Nefise Mektebi’ne  
11:30: Zeynep Çelik (New Jersey Teknoloji Enstitüsü): Geç Osmanlı Mimarisi üzerine Düşünceler

IV. OTURUM: MÜZİK
14:00: Emre Aracı: Diğer Donizetti: Sultan Müziklerinin Efendisi  
14:45: Nicolas Dufetel (CNRS-IReMus) :Alfred Roland’ın (1845-46) Kırk Dağlı Şarkıcısının Osmanlı Serüveni
ARA
15:30: Omer Eğecioğlu (Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara): Liszt’in Öğrencisi İstanbullu « Der Paşa »: Faik Bey Franz Della Sudda’nın Hikâyesi (1859-1940))
16:15: Géza Dávid–Lajos Gracza: 19. Yüzyıl Osmanlı-Macar Müziği Bağlantıları: Liszt’in İstanbul’a Gelişi ve İki Marş
17:00: Sarga Moussa ve Nicolas Dufetel: SONUÇ


Kolokyum, Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi Gösteri Salonu’nda gerçekleşecektir.
Kolokyum esnasında, konferans katılımcılarının sunum diline göre, Fransızca veya Türkçe simültane çeviri olacaktır.  


Detaylı bilgi: www.nds.k12.tr

 

BENZER HABERLER

    YORUMLAR


    Akçaağaç Sok. Görhan Apt. No: 1/1A Acıbadem Üsküdar / İSTANBUL | T: 0216 325 27 13 | F: 0216 326 39 20