HABER

Fagot kamışı projesi

30.03.2019


Paylaş:

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Fagot Sanat Dalı öğretim üyesi Emre Hopa’nın yürütücülüğünü yaptığı 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamındaki projesi TÜBİTAK’tan destek onayı aldı. 

Projede organik ve sentetik fagot kamışları yapısal ve akustik açıdan incelenecek ve modellenmesi yapılacak.

 

Proje ekibinde konservatuvar, makina mühendisliği ve malzeme mühendisliği alanlarından araştırmacılar bir araya geldi disiplinler arası bir çalışma hedeflendi. Proje ekibi, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Emre Hopa, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Tuğrul Seyhan ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tolga Yasa’dan oluşuyor. Ayrıca, projeye iki danışman ve iki bursiyer de destek verecek. 

Hopa projesini şu şekilde anlatıyor:

Fagot çift kamışlı bir tahta üflemeli çalgıdır ve performansı kullanılan kamışın kalitesiyle orantılıdır. Kullanılan kamış, yorum kalitesinin artmasına ve eserlerin rahatça icra edilmesine olanak tanır. Eğitim sürecinin sürekliliği, çalgının çalım rahatlığı, nüans ve entonasyonu doğru bir şekilde sergileyebilmesi bakımından önemli bir yere sahiptir. Çalgının çalınması sırasında dudağın kamışa yaptığı basınç, tükürük, havanın nem ve sıcaklığı gibi etmenler kamışları kısa bir süre içerisinde kullanılamaz hâle getirmektedir. Fagot kamışlarının el işçiliğiyle üretilmesi, kısa ömürlü olması ve sürekli değiştirilmesi gerekliliği fagot sanatçıları için ciddi bir maliyet oluşturmaktadır. Bu durum, polimer esaslı sentetik malzemelerin kamış imalatında kullanılmasının önünü açmıştır.

 

Bu proje, bilimsel yöntem ve farklı disiplinleri bir araya getirmekle birlikte alternatif düşünme becerisinin gelişmesine katkı sağlayarak özgün çıktıların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Geleneksel olarak el işçiliği ile kargıdan yapılan kamışların kısa bir süre içerisinde deforme olması ve titreşimini kaybetmesi nedeniyle ortaya çıkan sorunlar için alternatif malzemelerin kullanımı önerilmekteyiz. Bu durum, farklı malzemelerden üretilen fagot kamışların dayanıklılığı ve sürekliliği noktasında kullanıcılara yardımcı olmayı amaçlamaktadır.”

BENZER HABERLER

    YORUMLAR


    Akçaağaç Sok. Görhan Apt. No: 1/1A Acıbadem Üsküdar / İSTANBUL | T: 0216 325 27 13 | F: 0216 326 39 20